yOULearn: digitale leer- en werkomgeving van de Open Universiteit

Een week of twee geleden heb ik geblogd over het gerommel op de markt van elektronische leeromgevingen. Op dit moment is de Open Universiteit bezig met de ontwikkeling en implementatie van een nieuwe digitale leer- en werkomgeving. Het programma hiervan heet yOULearn. In deze blogpost wil ik één en ander toelichten.

Portal

Foto: Pixabay, http://pixabay.com/en/internet-content-portal-search-315132/

Sinds een aantal jaren maakt de Open Universiteit gebruik van Studienet. Aan deze elektronische leeromgeving ligt BlackBoard ten grondslag. Verder gebruikt de OU Questionmark Perception voor online toetsen en Elluminate voor virtual classes. De opleidingen van Psychologie gebruiken verder Moodle.

Een aantal jaren geleden is de OU gestart met het project OpenU. De toenmalige faculteit Informatica en de masteropleiding Onderwijswetenschappen gingen aan de slag met een op persoonlijke leer- en werkomgeving, waarbinnen zij ook nieuwe diensten en producten voor nieuwe doelgroepen gingen ontwikkelen (zoals online masterclasses of het gebruik van open educational resources). In het kader van dit project is ook een op Liferay gebaseerd leerplatform ontwikkeld. Onderwijswetenschappen verzorgt daarmee regulier online onderwijs, maar bijvoorbeeld ook massive open online courses.

Een jaar of twee geleden is binnen de OU de discussie gestart over hoe nu verder. Het College van Bestuur heeft toen aan de Wetenschappelijk Technische Raad (WTR) van SURF gevraagd welke elektronische leeromgeving(en) de Open Universiteit nodig heeft voor haar onderwijs. Mede op basis van dit rapport heeft het CvB besloten om één digitale leer- en werkomgeving (DLWO) te ontwikkelen gebaseerd op Liferay. Liferay geldt volgens Gartner overigens als één van de leiders op het gebied van ‘horizontale portals’.

Vervolgens is een programma-organisatie ingericht die ervoor moet zorgen dat de nieuwe DLWO vanaf 1 september 2015 het nieuwe masteronderwijs kan faciliteren (andere opleidingen en leeractiviteiten volgen later). De elektronische leeromgevingen Blackboard, Moodle en OpenU worden dan op termijn afgebouwd. Binnen het nieuwe programma wordt wel gebruik gemaakt van de ervaringen die met OpenU zijn opgedaan. Applicaties voor summatief toetsen en virtual classes worden hierbinnen geïntegreerd. Ik ben projectleider implementatie en ‘product owner’ binnen het project Functionaliteit. Dat betekent dat ik de wensen van de gebruikers zo goed mogelijk probeer te vertalen in functionele eisen voor de DLWO.

Er is door de OU dus gekozen voor het gebruik van portaaltechnologie waarbinnen ook andere applicaties (zoals virtual class-software) geïntegreerd kunnen worden. Via portal software Liferay kun je ook tal van apps, die door derden zijn ontwikkeld, gebruiken. Verder hebben we enkele educatieve technologen in dienst die eigen apps ontwikkelen (naar schatting zo’n 20% van de ‘apps’ die we zullen gebruiken). Met deze omgeving wil de OU online, interactief en activerend onderwijs verzorgen. Onderzoeksresultaten op het gebied van online leren moeten worden toegepast binnen het eigen onderwijs.

De afgelopen tijd hebben we besteed aan de inrichting van de Ontwikkel-, Test-, Acceptatie- en Productieomgeving. Verder is een implementatieplan geschreven en goedgekeurd, en zijn we aan de slag gegaan met de projectorganisatie (stuurgroep, gebruikersraad, vier projectleiders binnen het programma, ontwikkelteam die op een ‘agile’ manier ontwikkeld, enzovoorts). Ook zijn we via workshops vanuit gebruikersrollen naar functionele eisen gaan kijken, en hebben we geanalyseerd welke onderdelen van OpenU we (eventueel aangepast) kunnen hergebruiken. We hopen half oktober een versie te kunnen presenteren waarbinnen onderwijsontwikkelaars online cursussen kunnen ontwikkelen. Die omgeving zal overigens niet de omgeving zijn waarmee studenten in september 2015 zullen werken. Via de zogenaamde ’scrum methodiek’ wordt deze omgeving steeds verder doorontwikkeld. In vergelijking met OpenU zullen we ook forser inzetten op ‘user interaction design’.

Portal software is nogal een thema binnen het hoger onderwijs. Op 29 oktober verzorgt SURFAcademy bijvoorbeeld een seminar over portals als toegangspoort tot de DLWO. De Open Universiteit gaat hierin nog een stuk verder. Wij gebruiken portal software als DLWO. Daarbij willen we aansluiten op de ontwikkeling van alomvattende elektronische leeromgevingen naar leer-ecosystemen, waar de Educause Learning Initiative enkele weken geleden over schreef.

Een mooie uitdaging, die m.i. ook past bij de innovatieve taak van de OU.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Tags: , ,
Top

%d bloggers liken dit: