Zeven mythes over mobile learning

Mobile learning wordt al een jaar of tien gekenmerkt als een belangrijke trend op het gebied van e-learning. Volgens Amit Garg is sprake van zeven mythes of misconcepties over mobile learning.

  1. Mobile learning zou e-learning via een mobiele telefoon zijn. Volgens Garg moet je echter niet willen dat je cursussen via een smartphone volgt. Het gaat bij mobile learning over andere leeractiviteiten dan de standaard cursus. De context van mobile learning leent zich niet voor cursussen (eerder voor performance support).
  2. Mobile learning zou onderweg leren zijn. Het is echter veel meer dan dat. Garg stelt:

    The best way to think mobile learning is to think ‘augmentation’ of performance or learning itself

  • Kleine schermen zouden niet geschikt voor leren zijn. Dat geldt wellicht voor de traditionele cursussen, maar niet voor just in time te raadplegen leermaterialen. Bovendien hebben nieuwe smartphones grotere schermen.
  • De ontwikkeling van mobile learning content zou duur zijn. Er zijn echter goedkope en krachtige auteurtools voor rapid learning (snel te ontwikkelen en te bestuderen vormen van e-learning) beschikbaar. Bovendien voldoet eenvoudig vormgegeven content vaak (en denk ook aan mobile learning via interactie).
  • Mobile learning zou niet veilig zijn doordat smartphones relatief gemakkelijk kwijt raken. Beveiliging is echter vrij gemakkelijk te realiseren, mede dankzij nieuwe mogelijkheden om smartphones op afstand ‘leeg’ te maken.
  • Wat je voor het ene apparaat ontwikkelt, kun je voor alle apparaten gebruiken. Volgens Garg heeft leerstof voor een tablet PC echter andere eigenschappen dan content voor een smartphone of laptop.
  • SCORM compliancy is een must. De auteur ziet echter een aantal beren op de weg vanwege diverse browsers op mobiele apparaten of instabiele internetverbindingen. Het volgen van leerresultaten wordt daardoor bemoeilijkt. Nota bene: de waarde van SCORM wordt ook betwist.

Garg wijst terecht er terecht op dat smartphones voor andere leeractiviteiten geschikt zijn, dan voor het volgen van traditionele cursussen.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Tags: ,
Top

%d bloggers liken dit: