Advies AI Advisory Board ROER College Schöndeln Artificial Intelligence in de lespraktijk

Gisteravond vond bijeenkomst vier plaats van AI Advisory Board ROER College Schöndeln. We hebben onder meer afgesproken om de richtlijnen die deze adviesraad heeft opgesteld breed te delen.

De afbeelding toont een professionele en respectvolle vergadering in een schoolomgeving, waarbij een diverse groep volwassenen en kinderen betrokken is.
DALL-E: De afbeelding toont een professionele en respectvolle vergadering in een schoolomgeving, waarbij een diverse groep volwassenen en kinderen betrokken is.

Een AI Advisory Board is een platform waarin lerenden, ouders/verzorgers, medewerkers (waaronder docenten en directieleden) en andere betrokkenen een stem kunnen krijgen in hoe AI binnen een schoolorganisatie ingevoerd en gebruikt kan worden. Ik mag de AI Advisory Board van ROER College Schöndeln begeleiden.

Tijdens de vorige bijeenkomst hebben we samen aan een advies gewerkt met richtlijnen en afspraken bij het gebruik van generatieve AI. We hebben richtlijnen geformuleerd voor de school, medewerkers en leerlingen (uitgesplitst naar thema’s zoals toetsen en beoordelen, en ethiek, veiligheid en bewustwording). Het advies is vervolgens met verschillende betrokkenen, zoals de medezeggenschapsraad, besproken. We willen het advies nu breder delen:

Download Advies Artificial Intelligence in de lespraktijk (pdf)

We beogen hiermee:

  • Een bijdrage te leveren aan het noodzakelijke debat over hoe je als onderwijsinstelling op een doordachte manier om kunt gaan met (generatieve) AI.
  • Andere onderwijsinstellingen te inspireren om ook eigen richtlijnen op te stellen. Het heeft overigens geen zin om deze richtlijnen over te nemen en de naam van de school te veranderen. Het proces om gezamenlijk te komen tot deze richtlijnen is ook essentieel.
  • Feedback te ontvangen op deze richtlijnen, om deze verder aan te scherpen.

Daarnaast hebben we gisteravond met name gesproken over hoe om te gaan met deepfakes in het onderwijs. ‘Deepfake’ is de verzamelnaam van software waarmee je nepvideo’s of nepfoto’s kunt maken die bijna niet van echt te onderscheiden zijn (bron: Mediawijsheid.nl). Je gebruikt daarbij de AI-technologie deep learning. Daarmee kun je op basis van grote hoeveelheden data nieuwe video’s of afbeeldingen maken die die echt lijken. Binnen het onderwijs hebben we vaak te maken met negatieve cases van deepfake, zoals het voorbeeld van een docent die racistische woorden in de mond gelegd krijgt of van een leerling wiens hoofd op het lichaam van een pornoactrice wordt ‘geplakt’. Volgens Mediawijsheid heeft 95% van de deepfakes zelfs een pornografische inhoud, waar vooral vrouwen slachtoffer van zijn.

De impact op het onderwijs kan groot zijn. Deepfakes kunnen bijvoorbeeld bijdragen aan een onveilig leerklimaat en leiden tot een sfeer waarin je je afvraagt wat je nog kunt vertrouwen.

Deepfakes kun je echter ook positief gebruiken. Een voorbeeld is de video van De Correspondent waarin Mark Rutte vanuit het Torentje een toespraak over klimaatverandering houdt. Verder kun je bijvoorbeeld historische figuren ermee tot leven wekken of er grappige uitnodigingen mee maken.

In groepjes hebben we nagedacht over hoe hiermee om te gaan:

  • Digitale geletterdheid (o.a. ook ouders hiervan bewust maken).
  • Technische voorzieningen gebruiken (er schijnt software te zijn waarmee je deepfake kunt detecteren).
  • Aandacht voor interne en externe communicatie (o.a. gezamenlijke bijeenkomsten ouders-leerlingen-medewerkers).
  • Aandacht voor regels en consequenties (vraag bijvoorbeeld altijd toestemming als je een portret wilt gebruiken).

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Delen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *