De spanning tussen doelen halen en inhoudelijke kwaliteit realiseren

Bij de invoering van e-learning kan er spanning ontstaan tussen de projectleider en de inhoudelijk expert. De projectleider wil deadlines halen, terwijl de inhoudelijk expert juist eigenlijk extra aandacht wil besteden aan de kwaliteit van de inhoud en aan het didactisch ontwerp. Wat te doen?

Het gaat dan vooral om e-learning in de vorm van cursussen/trainingen als middel om bepaalde projectdoelen te behalen.

Volgens Alison Bickfor gaat het er daarbij om het perspectief van de inhoudsdeskundige te waarderen, de urgentie te beheersen en duidelijkheid met betrekking tot eisen te krijgen. Zes vragen aan de projectsponsor moeten volgens Bickfor daarbij helpen:

  1. Weet je zeker dat projecteisen behaald kunnen worden met behulp van een cursus of training? Of is een andere interventie geschikter om verandering te bewerkstelligen?
  2. Wat is de aard van je leerinhoud en de beoogde leerresultaten?
  3. Wie is je doelgroep? Hoe ICT-vaardig is men?
  4. Is er 'bewijs' noodzakelijk van de effecten van de interventie? Zo ja: wat voor bewijs?
  5. Welke tijd en middelen heb je beschikbaar? Welke kwaliteitsstandaard streef je na?
  6. Welke werkwijze gaan we hanteren (bijvoorbeeld een agile ontwikkelingsaanpak)?

Bickfor stelt dat het belangrijk is dat helder is wie dit proces stuurt. De auteur geeft daarbij aan dat een aantal templates hierbij kunnen helpen.

Op zich zijn dit zinvolle vragen. Er wordt vaak te snel gekeken naar het middel van de online cursus of training. Je zult echter ook vragen moeten stellen aan de inhoudsdeskundige. Inhoudsdeskundigen moeten bijvoorbeeld erkennen dat een ideaal didactisch ontwerp meestal te duur is. Binnen welke bandbreedte van je didactisch ontwerp kunnen doelen ook worden behaald? Is een cursus of training noodzakelijk voor het behalen van projectdoelen of zijn andere leerinterventies denkbaar? Wanneer is een voldoende resultaat goed genoeg?

Dialoog tussen belanghebbenden en betrokkenen is in elk geval van groot belang.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Delen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *