De veranderende rol van het leermanagement systeem

We moeten het leermanagement systeem of de elektronische leeromgeving niet de deur uit doen, maar diens rol veranderen. Dat betoogt Mark Berthelemy in The changing role of the LMS. Ik val hem hierin bij, maar vul hem ook aan.

Berthelemy plaatst een aantal kanttekeningen bij het leermanagement systeem (LMS). Ik zal er mijn commentaar meteen bij plaatsen.

 • Het LMS sluit content op in monolythische SCORM-packages. Volgens mij is dat afhankelijk hoe je er mee omgaat, en voor welk LMS je kiest. Binnen bedrijven bestaat content inderdaad vaak vooral uit SCORM-packages, waarvan data vaak beperkt transportabel is. Binnen het onderwijs kun je vaak zelf content in een LMS ontwikkelen. De herbruikbaarheid is ook daar vaak een issue.
 • LMS-en staan los van het werk. Dit klopt volgens mij wel. Een LMS is geen omgeving waarmee je ‘just in time’ leervragen snel kunt helpen beantwoorden.
 • LMS-en zijn vaak complex te gebruiken. Hoewel LMS-en wat betreft gebruikersgemak vaak sterk verschillen, ben ik ook geneigd deze opvatting te delen.
 • Een LMS is vooral bedoeld om formeel leren te faciliteren. Ze zijn vooral sterk in het managen van het leren, en minder geschikt voor informeel leren. Deze opvatting klopt als je een LMS beschouwt als één product, zoals TotalLMS, BlackBoard of Cornerstone. Deze producten zijn vooral bedoeld voor formeel leren, ook al proberen leveranciers functionaliteiten voor informeel leren te implementeren. Als je een LMS -zoals ik- opvat als een geïntegreerd geheel aan tools, dan hoeft deze opvatting niet te kloppen.
 • De data die via een LMS worden opgeslagen hebben weinig betekenis. Berthelemy stelt:

  We need to learn how to make the important measurable, rather than the measurable important.

Datgene wat bijgehouden wordt, zegt inderdaad lang niet alles over wat zij hebben geleerd.

Toch hebben LMS-en volgens de auteur sterke punten:

 • Ze zijn volgens hem vaak erg geschikt voor het managen van face-to-face opleiden. Opvallend is dat vooral applicaties die binnen bedrijven worden gebruikt, hier sterk in zijn. Elektronische leeromgevingen, die binnen het onderwijs worden gebruikt, bevatten deze faciliteiten meestal niet. Het onderwijs gebruikt vaak aparte roosterprogramma’s etc. Deze processen verlopen binnen het onderwijs ook anders dan binnen interne bedrijfsopleidingen.
 • Je kunt er elektronische assessments mee afnemen. Standaard toetsfunctionaliteiten binnen LMS-en zijn overigens vaak beperkt van aard.
 • Het is steeds vaker mogelijk om data over bekwaamheden en prestaties van werknemers te verbinden met leeractiviteiten. Daarbij vraag ik me af of deze complexe werkelijkheid wel zo eenvoudig kan worden geautomatiseerd. Deze instrumentele benadering heeft m.i. zijn beperkingen.

Wat mij betreft zijn hier nog wel wat voordelen aan toe te voegen, zoals:

 • Veel gebruikers vinden het erg plezierig om een centrale ingang te hebben voor leerstof, informatie, communicatie en administratieve handelingen. Een LMS/ELO biedt dat.
 • Voor veel organisaties is er geen geïntegreerd alternatief om hun medewerkers en lerenden tijd-en plaatsonafhankelijk op de hoogte te houden.
 • De informatie over lerenden biedt lerenden, docenten en opleiders wel degelijk inzicht in de voortgang.
 • Je kunt wel degelijk didactisch zinvolle leeractiviteiten uitvoeren (blended of online) binnen een LMS.
 • Het wordt steeds beter mogelijk om elektronische content van derden (zoals uitgevers) via een LMS/ELO te ontsluiten. Dat is een belangrijk voordeel, ook al moet je je uiteraard voor leren afhankelijk maken van methodes en online leerstof.
 • De bestaande mogelijkheden van een LMS/ELO worden nog onvoldoende benut. Je kunt het onderwijs bijvoorbeeld wel degelijk meer flexibiliseren via een LMS/ELO. Het gebeurt alleen nog onvoldoende.

Berthelemy stelt ook dat er verschillende applicaties voor informeel leren in opkomst zijn (zoals sociale netwerktools), die veelal overigens niet door de HR-afdeling worden ingevoerd maar door Operations. Deze applicaties worden namelijk aangeschaft om het werk beter uit te kunnen voeren, en niet om mee te leren…

Hij concludeert:

So, we shouldn’t write off the LMS just yet. But perhaps it’s time for a rethink about where it fits best, and, maybe even stop trying to do everything with it?

Of leermanagement systemen ook op langere termijn duurzaam zullen zijn, is wat mij betreft afhankelijk van hun adaptieve vermogen. Zijn zij in staat om diverse manieren van leren te ondersteunen (ook performance support)? Zijn zij in staat om waardevolle managementinformatie te leveren? Kunnen zij leren daadwerkelijk helpen personaliseren? Kunnen zij nieuwe services op het gebied van leren en ontwikkelen helpen faciliteren en vermarkten? Wat is hun bijdrage aan het strategische beleid van de organisatie?

De volgende week verzorg ik een online OpenU Kennisnet Masterclass over Hoe ziet de elektronische leeromgeving van de toekomst er uit? Gratis toegankelijk, al moet je je wel inschrijven.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Delen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.