Handig: Nederlandstalig begrippenkader ICT en leren

SURF heeft onlangs een begrippenkader op het gebied van ICT en leren gepubliceerd. Ik vind dat best belangrijk omdat ik merk dat de grote diversiteit aan terminologie tot veel verwarring kan leiden. Ik zal dit kader voortaan gebruiken, al hoop ik wel dat de samenstellers nog wat aanpassingen doorvoeren šŸ˜‰

De Toren van Babel van Pieter Brueghel de Oudere

De Toren van Babel van Pieter Brueghel de Oudere (1526/1530ā€“1569) [Public domain], via Wikimedia Commons

SURF heeft een groot aantal termen rond relevante themaā€™s gedefinieerd:

  • Digitaal toetsen (zoals adaptieve toets of itembank).
  • Flexibele en persoonlijke leeromgeving (bijvoorbeeld componenten, digitale leeromgeving en enterprise service bus).
  • Learning analytics (zoals het begrip zelf en de learning record store).
  • Nieuwe technologieĆ«n (met termen als augmented reality, Internet of Things en virtual lab).
  • Online onderwijs (denk aan blended learning, massive open online course en online onderwijs).
  • Open Onderwijs (onder meer Creative Commons, open courseware of repository).

Ik hoop dat men de definitie van blended learning nog wat aanscherpt (het is formeel onderwijsprogramma waarbij de lerenden ook in enige mate controle heeft over tijd, plaats, pad en/of tempo, en waarbij sprake is van supervisie). Bovendien is altijd sprake van een geĆÆntegreerde leerervaring doordat manieren van leren en leerinhouden met elkaar verbonden zijn (en is dat meer danĀ ā€œidealiterā€ het geval, zoals SURF nu schrijft). Meer info?

Ik mis nog:

  • E-learning: de verzamelnaam voor het vormgeven van leersituaties (gestuurd en zelfgestuurd) met behulp van informatie- en communicatietechnologie (in het bijzonder internettechnologie).
  • Kennisclip (mede als afbakening van het wel gedefinieerde ā€˜weblectureā€™): kortdurende en speciaal voor leren ontwikkelde video, waarin een docent Ć©Ć©n onderwerp behandeld.
  • Webinar: interactief seminar waarbij deelnemers op hetzelfde tijdstip online participeren.
  • DifferentiĆ«ren (mede als afbakening van adaptiviteit en gepersonaliseerd leren): het geven ven beperkte keuzemogelijkheden aan lerenden op basis van eigenschappen of behoeften van die lerenden.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Wilfred Rubens (1964) currently works as an independent consultant, project leader, blogger and teacher in the field of technology enhanced learning. He leads innovative projects, he provides advice, keynotes, presentations, workshops and classes about technology enhanced learning. Wilfred has been professionally involved in e-learning for more than 20 years. For more than 15 years he blogs about ICT and learning. He is (co-)author of a book about elearning trends and developments (in Dutch), and a book about social learning. Wilfred is also one of the editors of the Dutch portal e-learning.nl, member of the advisory board of the anual Dutch Next Learning conference and member of the advisory board of the ONLINE EDUCA BERLIN. wilfred@wilfredrubens.com http://www.wilfredrubens.com

Tags: ,
Top

%d bloggers liken dit: