Hoe Finland de bevolking deskundig maakt op het gebied van artificiële intelligentie

In Finland beseffen ze heel goed dat artificiële intelligentie (AI) grote invloed zal hebben op tal van facetten van de samenleving. Daarom investeert men onder meer in bewustwording en deskundigheid van de bevolking op het gebied van AI.

Finland heeft de ambitie om wereldleider te worden op het gebied van praktische toepassingen van AI. Ze beseffen dat ze onvoldoende geld hebben om leider te worden op dit terrein, maar men wil wel koploper zijn in het gebruik ervan.

De Finse overheid heeft daarom een AI-strategie ontwikkeld. Eén van de aspecten hiervan is de vorming van Europa’s voornaamste laboratorium op het gebied van AI, samen met Zweden en Estland. Een ander facet is een initiatief om het midden- en kleinbedrijf op het spoor van AI te zetten. Het vergroten van het bewustzijn en deskundigheid van de bevolking is een derde element van deze strategie.

1% van de bevolking

Finland werkt hier stapsgewijs naar toe. Men wil in eerste instantie 1% van de bevolking professionaliseren. Meer dan 1 miljoen mensen schijnt hun AI-expertise te moeten updaten.

Een gratis online cursus moet hier een bijdrage aan leveren. Deze online cursus is begonnen als een initiatief van de afdeling computerwetenschappen van de Universiteit van Helsinki en adviesbureau Reaktor.

De marketingmensen van Reaktor waren bezorgd dat deze online cursus onopgemerkt zou blijven buiten de kringen van deskundigen. Daarom kwamen ze op het idee om de online cursus te promoten door deze te koppelen aan een ambitieus doel: het opleiden van 1% van de bevolking op het gebied van AI. Zij hebben enkele van de grootste werkgevers van het land overtuigd om zich bij hen aan te sluiten om deze uitdaging te behalen.

Half december hadden 250 bedrijven aangegeven te zullen participeren in de AI-uitdaging. Veel van deze bedrijven hebben -ook met behulp van andere materialen- werknemers getraind in de basis van AI. Vervolgens heeft de overheid kennis genomen van het initiatief, en dit vervolgens omarmd.

De cursus heeft als doel AI te demystificeren. De basisbeginselen van AI worden geïntroduceerd. Verder wil de cursus deelnemers bewustmaken van de kansen en risico’s met betrekking tot AI. De doelgroep betreft mensen die niet bekend zijn met computerwetenschappen. Het gaat erom dat mensen zelf kunnen beslissen welke voordelen AI voor hen heeft, en welke investeringen zij van de overheid wensen. Het gaat er niet om dat een nieuwe generatie ontwikkelaars wordt getraind.

De overheid gebruikt AI overigens als onder deel van een groter geheel. Het gaat de Finse overheid namelijk om digitalisering in het algemeen. Dit blijft echter een abstract begrip.

But if you take a special approach like artificial intelligence, things start to move.

Mooi voorbeeld voor ons land, lijkt me.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Wilfred Rubens (1964) currently works as an independent consultant, project leader, blogger and teacher in the field of technology enhanced learning. He leads innovative projects, he provides advice, keynotes, presentations, workshops and classes about technology enhanced learning. Wilfred has been professionally involved in e-learning for more than 20 years. For more than 15 years he blogs about ICT and learning. He is (co-)author of a book about elearning trends and developments (in Dutch), and a book about social learning. Wilfred is also one of the editors of the Dutch portal e-learning.nl, member of the advisory board of the anual Dutch Next Learning conference and member of the advisory board of the ONLINE EDUCA BERLIN. wilfred@wilfredrubens.com http://www.wilfredrubens.com

Tags: , ,
Top

%d bloggers liken dit: