Inhoudsopgave boek E-learning: trends en ontwikkelingen

Dit is de inhoudsopgave van mijn boek E-learning: trends en ontwikkelingen:

Omslag boek e-learning trends en ontwikkelingenInhoud
Voorwoord
Dankwoord
Werkwijze

Deel I: Algemeen
Inleiding
Over e-learning-trends
Kloof tussen praat en praktijk
Waardoor wordt e-learning beïnvloed?
Opzet publicatie
Wat komt niet aan bod?
1 E-learning: een terugblik
1.1 Achtergrond en opkomst van e-learning: veranderende opvattingen over opleiden en leren
1.2 Achtergrond en opkomst van e-learning: acceptatie internettechnologie
1.3 Opkomst van e-learning
1.4 Drie ontwikkelingsstadia van e-learning
2 Omgevingsfactoren
2.1 Netwerksamenleving
2.2 Individualisering
2.3 Do It Yourselves
2.4 Technologisering van de samenleving
2.5 De bekwaamheden van de toekomst
2.6 Big data en quantified self
2.7 Privacy
2.8 Kritiek op de bestaande manieren van leren

Deel II: Visies op en opvattingen over leren
3 Drijfveren voor leren
3.1 De crisis van significantie
3.2 Verbinden van talent, ambitie en passie
3.3 Het belang van motivatie
4 Wie staat centraal?
4.1 Gepersonaliseerd leren
4.2 21st century education of global educational reform movement
5 Van hiërarchisch leren naar ‘wirearchy learning’
5.1 Informeel-formeel leren, gestuurd-zelfgestuurd leren
5.2 Leren in communities en netwerken
5.3 Connectivisme
5.4 Serendipitous learning
5.5 Wisdom of crowds
6 Nieuwe visies op e-learning
6.1 E-learning 2.0 en social learning
6.2 Blended learning 2.0
6.3 Agile en rapid e-learning
7  Open education
7.1 Waarom open education?
7.2 Stand van zaken acceptatie
8 Mythes ontmaskerd
8.1 De zinloosheid van leerstijlen
8.2 Mythes over hersenen en leren
8.3 Afscheid van de digital native

Deel III: Digitale didactiek
9 Pijlers digitale didactiek
9.1 Relaties leggen
9.2 Creëren
9.3 Naar buiten brengen
9.4 Transparant maken
9.5 Leren leren bevorderen
9.6 Competenties centraal stellen
9.7 Flexibiliteit bevorderen
9.8 Selectieve informatiereductie mogelijk maken
9.9 Multimedia beter en gebruiksvriendelijk binnen leeractiviteiten integreren
9.10 Motiveren
10 Modellen digitale didactiek
10.1 Modellen voor grootschalig online leren
10.2 5W/5E-model
10.3 Digitale taxonomie van Bloom
10.4 Didactiek 2.0
10.5 Community of inquiry model
10.6 R2D2 Model
10.7 3P Learning Model
10.8 TPACK
10.9 Modellen in samenhang gebruiken
11 Digitale didactiek toegepast
11.1 Computer supported collaborated learning
11.2 Virtual Action Learning
11.3 URWay
11.4 Challenge-based learning
11.5 Peer support en peer tutoring
11.6 Digitaal toetsen
11.7 Online gedragstraining
11.8 Khan Academy
11.9 Flipped Classroom
11.10 OpenU online masterclasses
11.11 Gamification
11.12 Digital storytelling en storification
11.13 Massive Open Online Courses
11.14 Tips digitale didactiek voor docenten

Deel IV: Leertechnologieën
12 Technologische ontwikkelingen
12.1 Cloud computing
12.2 Bring your own technology
12.3 Democratisering van de technologie
13 Elektronische leeromgeving
13.1 Acceptatie elektronische leeromgeving
13.2 Kritiek op de elektronische leeromgeving
13.3 Alternatieven voor een elektronische leeromgeving
13.4 Persoonlijke leeromgeving
13.5 Het beste van beide werelden
13.6 Het adaptieve vermogen van de ELO
14 Learning analytics
15 Mobiele technologie
15.1 Waarom mobiele technologie?
15.2 Laptops
15.3 Smartphones
15.4 Tablets
16 Sociale media
16.1 Weblogs
16.2 Podcasting
16.3 Wiki
16.4 RSS
16.5 Recommender-systemen
16.6 Social bookmarking
16.7 Sociale netwerken
16.8 Online video
16.9 QR-codes
16.10 Augmented reality
16.11 Back channel
16.12 Twitter
16.13 Overige sociale media
17 Overige leertechnologieën
17.1 Leertechnologieën van Google, Microsoft en Apple
17.2 Screencasting
17.3 Student response system
17.4 Weblectures
17.5 Skype
17.6 Gesture-based computing en sensortechnologie
17.7 Semantische web
17.8 Serious gaming en simulaties
17.9 Telepresense

Afsluiting
Epiloog
Samenvatting
– Voor Twitter
– Voor feestjes, bij de koffieautomaat of voor Facebook
– Blogpost of artikel

Over de auteur
Referenties
Externe bronnen
Blogposts

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Delen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *