Intelligentie vinden in sociale media

Martin Harrysso beschrijft een relatief nieuwe ontwikkeling op het gebied van sociale media. Er komen steeds vaker tools beschikbaar waarmee je het sentiment ten aanzien van jouw organisatie, dienst of product kunt meten. Hierdoor zijn organisaties in staat om data te verzamelen en te analyseren, en op deze manier ‘sociale intelligentie’ te distribueren. Volgens mij kun je deze tools ook inzetten als leertechnologie.

Volgens de auteur vereist deze aanpak een andere mind-set ten aanzien van het gebruik van data. Als organisatie moet je je namelijk veel meer actief bezig houden met online conversaties met klanten en experts. Je zult ook veel sneller moeten reageren.

Harrysso geeft in zijn bijdrage voorbeelden van de waarde van het analyseren van meer dynamische data, waardoor zij gericht acties kunnen ondernemen richting hun stakeholders (bijvoorbeeld meer doen aan het instrueren van klanten).

De auteur formuleert een aantal aanbevelingen. In de eerste plaats adviseert hij om sociale media-analysten in de hele organisatie in te brengen, niet alleen bij de communicatie-afdeling:

The challenge for companies is immense as they need to rapidly increase the level of social literacy throughout the organization.

Op de tweede plaats beveelt hij aan gebruik te maken van online curatoren. Zij houden online conversaties bij. Het World Economic Forum in Davos maakt bijvoorbeeld gebruik bijvoorbeeld Storify om converstaties over deze bijeenkomst te verzamelen:

If you can find the right set of curators to follow, you can reduce your reliance on searches of traditional databases and publications.

Martin Harrysso raadt op de derde plaats aan om de bevindingen in kaart te brengen en relaties te leggen tussen de content (patronen herkennen). Daarbij komen ook zwakke signalen naar voren:

Decrypting weak signals may offer better strategic insights than the familiar patterns analyzed by traditional intelligence.

Op de vierde plaats raadt de auteur aan om micropublicaties te maken op basis van de bevindingen, in plaats van uitgebreide rapporten waarvan de productie tijdsintensief is (en de inhoud daardoor snel achterhaald). Hij geeft Flipboard als voorbeeld van een medium voor micropublicaties. Volgens mij zijn infographics daar ook erg geschikt voor.

Tenslotte raadt hij aan nieuw talent toe te voegen aan je team dat beter in staat is om te gaan met dergelijke data, en om je actief te bemoeien met conversaties over jouw organisatie, producten en diensten.

Deze ontwikkeling sluit uiteraard aan op de trend van ‘big data’ en business analytics. Onderwijsorganisaties en opleidingsinstituten kunnen deze tools uiteraard ook op deze manier gebruiken, al vraag ik me af of menig online uiting van pubers over school ook daadwerkelijk representeert wat men over de school denkt.

Ik vraag me echter ook af of je dergelijke tools ook kunt gebruiken voor leren. Ik denk van wel. Volgens mij kun je op deze manier ook trends en ontwikkelingen op je vakgebied analyseren en in kaart brengen. Deze tools worden gebruikt om massa’s data hanteerbaar te maken. Informeel leren kan er ook meer tastbaar door worden gemaakt. Dat pleit ervoor om tools voor sociale intelligentie ook beschikbaar te stellen aan lerenden en meerdere medewerkers.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Delen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

* Checkbox GDPR is verplicht

*

Ik ga akkoord