Is de instellingsstrategie ten aanzien van online en blended learning aan herziening toe?

Behoeften van studenten ten aanzien van online en blended learning zijn mogelijk aan verandering onderhevig. In zijn artikel “Recharge Your Higher Education Online Strategy in 2023” belicht Chris Gardiner, Eduventures Senior Analyst bij Encoura, hoe traditionele verschillen tussen ‘campus studenten’ en online studenten steeds vager worden.

DALL-E: A photo of a mixed group of student who learn partly on campus and partly online
DALL-E: A photo of a mixed group of student who learn partly on campus and partly online

Nieuw onderzoek toont volgens Gardiner aan dat het percentage aankomende studenten dat van plan is om volledig online hoger onderwijs te volgen, meer dan verdubbeld is ten opzichte van het niveau van vóór de pandemie. Toch is er enige tegenstrijdige informatie over online voorkeuren onder traditionele bachelorstudenten. Ze willen waarschijnlijk de flexibiliteit van online leren als het aan hun persoonlijke behoeften voldoet, maar vinden dat ze beter contact maken met docenten en andere studenten als zij elkaar fysiek ontmoeten.

Gardiner bespreekt de CHLOE 7-studie, die de kloof in afstemming tussen online leerstrategieën en de eisen van traditionele studenten benadrukt. Om deze kloof aan te pakken, richten onderwijsinstellingen zich volgens de auteur op vier hoofddoelen: groei, toegang, kosten en kwaliteit.

  1. Groei richt zich op het verhogen van het totaal aantal inschrijvingen door nieuwe online studenten aan te trekken. Een aandachtspunt daarbij is het vergroten van de retentie van studenten met beperkte capaciteit en budget.
  2. Toegang zorgt voor onderwijskansen voor alle studenten, ongeacht demografische factoren (bijv. zijn studenten die zich online inschrijven meer of minder divers dan de hele studentenpopulatie?).
  3. Kostenverlaging kan hoge collegegelden, out-of-pocket kosten en schulden voor studenten verlichten (bijv. verschillende prijzen voor online en campusgebaseerde programma’s).
  4. Kwaliteit omvat uitgebreide studentenondersteuning, online didactiek en het meten van studentenresultaten (bijv. kan innovatieve online didactiek de leerervaringen verbeteren en de resultaten beïnvloeden?).

Deze doelen zijn met elkaar verbonden en de uitvoering ervan hangt af van de omvang en het type instelling.

Volgens Gardiner kan het Eduventures Online Learning Strategy Framework instellingen helpen hun doelen te evalueren en hun voortgang te vergelijken. Door rekening te houden met hun missies, capaciteiten, budgetten en historische studentenpopulaties, kunnen instellingen een strategische aanpak ontwikkelen die de best mogelijke onderwijservaringen biedt.

De auteur concludeert dat een ‘one-size-fits-all benadering’ niet langer voldoet. Instellingen moeten hun online strategieën aanpassen om te voldoen aan de uiteenlopende behoeften van hun studenten en groei, toegang, kostenbesparing en kwaliteit van hun online aanbod.

Mijn opmerkingen

  • De scope van Gardiner is het hoger onderwijs in de Verenigde Staten. De situatie in ons land verschilt. Wij kennen bijvoorbeeld mbo, hbo en universiteiten. De afstanden van thuis tot de onderwijsinstelling zijn beperkt. De kosten voor deelname aanzienlijk lager. Tegelijkertijd spelen de vier hoofddoelen hier ook een rol. Online en blended learning kan Nederlandse instellingen ook helpen bij het aantrekken van nieuwe doelgroepen of het hanteerbaar maken van grote groepen studenten.
  • Hoewel Gardiner de tegenstrijdige bewijzen over de voorkeuren van studenten voor online leren erkent, gaat hij niet diep in op de redenen achter deze tegenstrijdige voorkeuren. Inzicht in de motivaties van studenten zou instellingen waardevolle inzichten kunnen verschaffen bij het ontwikkelen van hun online strategieën. In ons land is volgens mij nog geen onderzoek gedaan naar de voorkeuren van (aankomende) studenten wat betreft online, blended en fysiek onderwijs.
  • In het artikel wordt geen expliciete aandacht besteed aan ‘simultaan’ onderwijs. Studenten zouden weleens de ene keer kunnen kiezen om online deel te nemen, en de andere keer graag naar de instelling toe willen komen om te leren.
  • Hoewel de auteur instellingen aanmoedigt om rekening te houden met hun missies, capaciteiten, budgetten en historische studentenpopulaties, gaat het niet in op de uitdagingen waarmee instellingen kunnen worden geconfronteerd bij het implementeren van nieuwe online strategieën.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Delen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *