Laat zien wat je kunt via digitale badges

Het gebruik van badges als waardering van leren, is een interessante ontwikkeling die echter vrij traag doorzet. Wellicht komt dat omdat we badges ten onrechte beschouwen als vervanging van bestaande manieren van beoordelen.


Badges Carpe DiemIn Digital Badges Offer Students Opportunity To Show What They Know vat Rachel Morello de relevantie van badges voor het onderwijs samen. Vermoedelijk heeft zij, net als ik, een verleden bij Scouting. Want Morello vergelijkt badges ook met de insignes van ‘de verkennerij’.

Zij stelt dat badges vandaag de dag worden gebruikt als digitale erkenning van bepaalde leerprestaties. Deze insignes kun je vervolgens online via sociale netwerken als LinkedIn delen. Badges worden gebruikt als afronding van cursussen of onderdelen van cursussen.

Deze badges erkennen echter veelal lastig tastbare bekwaamheden zoals het kunnen werken in een team of organisatievaardigheden. Badges worden daarmee gebruikt als waardering van bekwaamheden die normaliter niet gewaardeerd worden. Als je op een digitale badge klikt, krijg je vervolgens idealiter meer zicht op het ‘bewijsmateriaal’ op basis waarvan die badge is verstrekt.

Als belangrijk voordeel van badges voor lerenden noemt Morello:

The ability to actually show, rather than just tell admissions officials or potential employers what they know appeals to students.

Het bewijsmateriaal wordt met de erkenning ontsloten waardoor bijvoorbeeld werkgevers een beter zicht krijgen op bekwaamheden.

De vraag is alleen hoe werkgevers overtuigd worden van het nut van badges, vooral als deze verstrekt worden door instellingen die zij mogelijk niet kennen. Werkgevers zoeken vanuit bekwaamheden mensen. Het onderwijs neemt mensen (met bekwaamheden) als uitgangspunt. Badges krijgen pas echt waarde, als ze breed erkend worden (wat nu nog niet het geval is). Verder zullen badges, zo menen veel betrokkenen, vooral beschouwd worden als aanvulling op traditionele manieren van erkenningen (zoals diploma’s).

Rachel Morello schetst ook een aantal voorbeelden van toepassingen van badges, bijvoorbeeld bij professionalisering van docenten. Een schoolleider roemt bijvoorbeeld de flexibiliteit van het gebruik badges (meer geïndividualiseerd leren, verschillende manieren van leren waarderen).

De benadering van badges als aanvulling op bestaande manieren van erkenningen vind ik een mooie. Net als het gebruik van badges voor het waarderen van moeilijk tastbaar te maken bekwaamheden. Het zou de acceptatie van badges wel eens ten goede kunnen komen, als we dit als uitgangspunt nemen.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Delen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

* Checkbox GDPR is verplicht

*

Ik ga akkoord