Meer ’small data’, minder ‘big data’?

Wordt het onderwijs wel beter door grote hoeveelheden data te analyseren? Hebben we niet meer behoefte aan ‘small data’? En waar hebben we het dan over?

big data
Foto: geralt, Pixabay

Pasi Sahlberg en Jonathan Hasak stellen in ‘Big data’ was supposed to fix education. It didn’t. It’s time for ‘small data.’ kritische vragen bij het gebruik van big data in het onderwijs. Beleidsmakers gebruiken analyses van grote hoeveelheden data steeds vaker voor het bepalen van indicaties voor de kwaliteit van het onderwijs. Bedrijven als Pearson en McKinsey zien volgens hen commerciële kansen in ‘big data’-markten.

Volgens Sahlberg en Hasak heeft het gebruik van big data echter belangrijke beperkingen. Zij menen dat vooral sprake is van correlaties, en niet van causaliteiten. Zij illustreren dit aan de hand van een Pisa-onderzoek waarbij het belang van de combinatie van kwaliteit en de relatie leerprestaties – familie-achtergrond wordt benadrukt. Hierbij is echter geen sprake van een causaal verband tussen kwaliteit en deze relatie.

Sahlberg en Hasak vragen zich af of beleidsmatige veranderingen gebaseerd op big data analyses wij leiden tot verbeteringen van de onderwijspraktijk. Big data alleen kunnen volgens hen onderwijssystemen niet ‘repareren’. Zij pleiten daarom voor meer aandacht voor “small data”:

information about details, relationships and narratives in schools

Deze kleinschalige aanwijzingen zitten vaak verborgen in een onzichtbare structuur van scholen. Bijvoorbeeld in de kwaliteit van formatief toetsen, in het sociale kapitaal binnen scholen -één van de meest kritische aspecten binnen het onderwijs- of in het betrekken van lerenden bij het beoordelen van en reflecteren over hun eigen leren.

Volgens Sahlberg en Hasak heeft het gebruik van big data voor mondiale onderwijshervormingen zeker nut omdat deze analyses ons informeren over veel correlaties uit het verleden. Echter, om leren en doceren te verbeteren moeten we volgens hen meer aandacht besteden aan de diversiteit en schoonheid van datgene wat in elke klas gebeurt.

If we don’t start leading through small data we might find out soon enough that we are being led by big data and spurious correlations.

Een paar jaar geleden heb ik tijdens de Online Educa in Berlijn een presentatie bijgewoond van docent Perry Samson die teksten van aantekeningen van zijn studenten analyseerde en deze analyses gebruikte voor het geven van feedback. Voor mij is dit een mooi voorbeeld van ’small data’. In die zelfde sessie werd overigens terecht gezegd dat je nog geen betere docent wordt als je beschikt over veel data.

Opvallend is dat Pasi Sahlberg en Jonathan Hasak bij big data vooral refereren aan het grootschalige gebruik van gestandaardiseerde testen, terwijl pleitbezorgers van big data vaak aangeven dat je door het analyseren van tal van data, die gegenereerd worden dankzij diverse leeractiviteiten van lerenden, toe kunt met minder gestandaardiseerde testen.

In feite zijn Sahlberg en Hasak bondgenoten van menig initiatiefnemer op het gebied van learning analytics. Het zou interessant zijn als deze twee verschillende ‘kampen’ allianties zouden aangaan in de ‘strijd’ tegen standaardisering een ‘testificering’ van het onderwijs.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Delen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

* Checkbox GDPR is verplicht

*

Ik ga akkoord