OnderwijsInnovatie over praktijkgericht onderzoek en effectief schrijfonderwijs

Gisteren viel de meest recente papieren editie van het blad OnderwijsInnovatie bij abonnees in de bus. De online editie is uiteraard ook beschikbaar. Dit tijdschrift bevordert m.i. de betekenis van onderwijsonderzoek voor de onderwijspraktijk.

Ik wil een aantal bijdragen kort bespreken.
OnderwijsInnovatie juni 2014Rob Martens, Sjef Stijnen en Hans Olthof schrijven dat het nieuwe standaard evaluatie protocol (SEP) mogelijkheden biedt om beter en meer praktijkgericht onderzoek uit te voeren. Zij stellen onder meer dat de huidige publicatiedruk leidt tot minder aandacht van onderwijsonderzoekers voor de onderwijspraktijk. Binnen het SEP ligt minder nadruk op de publicatiedruk maar op wetenschappelijke kwaliteit, maatschappelijke relevantie en levensvatbaarheid. Het criterium ‘maatschappelijke relevantie’ biedt volgens de auteurs ruimte voor een partnerschapmodel van mensen uit de onderwijspraktijk en onderwijsonderzoekers. In hun artikel geven de auteurs aanzetten voor zo’n model.
Milou de Smet, Saskia Brand-Gruwel en Paul Kirschner laten in een praktisch artikel zien hoe de schrijfvaardigheid van leerlingen en studenten kan worden verbeterd en hoe docenten het bestaande schrijfonderwijs kunnen optimaliseren. Daarbij gaan zijn onder meer in op een elektronische outline-tool als belangrijk middel bij het ondersteunen van het schrijfproces. Zo’n tool is bijvoorbeeld aanwezig binnen de tekstverwerker Word. Het gebruik van deze tool maakt onderdeel uit van één van de bekendste schrijfstrategieën, namelijk de planningsstrategie. Onderzoek laat zien dat een elektronische outline-strategie de schrijfvaardigheid van leerlingen positief beïnvloedt. Leerlingen blijken echter expliciete instructie nodig te hebben omdat zij deze strategie uit zichzelf niet of nauwelijks gebruiken. Dit praktische artikel is gebaseerd op het proefschrift van Milou de Smet. Ik vind dit een mooie manier van valorisatie van wetenschappelijk onderzoek. Valorisatie is het exploiteren van resultaten en geleerde lessen van onderzoek en projecten.
Fred de Vries stelt dat hoger open online onderwijs weliswaar volop in de publieke aandacht staat (onder meer van de Europese Commissie), maar dat er nog steeds geen modellen voor deze vorm van onderwijs zijn die studenten binden en die voldoende omzet genereren. De landelijke overheid heeft volgens de auteur een belangrijke taak om hier een impuls aan te geven.
Nadira Saab vat in de rubriek Onderzoeksnieuws vier recente publicaties samen.
  • Onderzoek van Ellahe Chabani laat zien dat de game Tang Solver leidt tot een beter functionerend visueel ruimtelijk denkvermogen.
  • R. Takizawa cs tonen aan dat de effecten van pesten ook op langere termijn hevig kunnen zijn (bijvoorbeeld groter risico op depressie en zelfmoordgedachten, slechter cognitief functioneren of een lagere waardering van het leven). Dit maakt de noodzaak van anti-pestprogramma’s nog groter.
  • Uit een metastudie van Jeroen Janssen blijkt welke factoren er toe bijdragen dat samenwerkend leren effectief is.  Daarbij gaat het om het trainen van samenwerkingsvaardigheden, het vergroten van de wederzijdse afhankelijkheid van leerlingen en samenstellen van gemengde groepen van jongens en meisjes. Of het gebruik van ICT effectief is, hangt af van het doel van de ICT-toepassing.
  • Pam Mueller en Daniel Oppenheimer concluderen op basis van onderzoek dat het maken van aantekeningen met een pen de voorkeur zou moeten hebben boven het maken van aantekeningen met een computer. Studenten die aantekeningen met de hand maken blijken een beter conceptueel begrip te hebben, dan studenten die aantekeningen op een laptop maken. Dat komt omdat de eerste categorie studenten de informatie verwerken en in eigen woorden opschrijven, terwijl studenten met een laptop informatie eerder letterlijk overnemen. Het gaat er dus om hoe je deze technologie toepast.
Monique Korenhof, Renée de Kruif en Maarten de Laat geven een impressie van een professionalisering van Arubaanse leraren via netwerkleren. Zij onderscheiden daarin vier fasen: ploegen, zaaien, cultiveren en oogsten. Deze fasen worden geïllustreerd met citaten uit interviews, en afgesloten met aandachtspunten (in totaal 20).

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Delen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *