Adaptief leren nader afgebakend

De verwachtingen ten aanzien van adaptief leren zijn hooggespannen. ICT en de grote hoeveelheden data zouden onderwijsinstellingen eindelijk in staat moeten stellen op een efficiënte manier in te spelen op individuele leerbehoeften en leerdoelen. Hoe kun je adaptief leren positioneren?

Lees verder

Wordt de belofte van adaptieve technologie voor meer gepersonaliseerd leren al waargemaakt?

Sinds de introductie van e-learning wordt beloofd dat lerenden eenvoudiger datgene kunnen leren wat aansluit op hun belevingswereld, ervaringen, kennis en voorkeuren. Tot dusver worden de hooggespannen verwachtingen onvoldoende waargemaakt. Aan de andere kant ontwikkelt technologie zich in rap tempo, waardoor de mogelijkheden om leren meer te personaliseren, worden vergroot.

Lees verder