Blog Archives

Didactische eigenschappen en beperkingen van e-learning

Volgens Guy Wallace kun je e-learning voor veel categorieën kennis en vaardigheden toepassen. Maar niet voor alle categorieën.

Lees meer ›

Tags: , ,

Wat kunnen we op het gebied van technology enhanced learning leren van discussies via sociale media?

Leren is een cognitief en sociaal proces. Interacties en dialogen tussen personen vormen belangrijke elementen van het leren. Deze interacties en dialogen kunnen ook online plaatsvinden. Daarbij zouden we wat mij betreft goed moeten kijken naar geleerde lessen uit discussies via sociale media zoals Twitter en Facebook.

Lees meer ›

Tags: , , , ,

Affordances helpen ontwerpers e-learning bij het maken van belangrijke keuzes

De eerste keer dat ik over het begrip ‘affordances’ las, was in de inaugurale rede van Paul Kirschner, zo’n tien jaar geleden. Volgens Stephen Haskin is dit concept belangrijk bij het ontwerpen en ontwikkelen van leerarrangementen.

Lees meer ›

Tags: , ,

Over de invloed van ICT op het onderwijs en op ons gedrag

De impact van ICT op onderwijs is volgens mij van drie factoren afhankelijk. En of technologie ons gedrag verandert, is wat mij betreft afhankelijk van de ‘affordances’ van die technologie.

Lees meer ›

Tags: , , ,

Wat men negeert bij de discussie over papers versus weblogs

De New York Times is enkele weken geleden een discussie gestart over het schrijven van weblogs vs papers als leeractiviteit binnen het Amerikaanse hoger onderwijs. Opvallend daarbij dat men één belangrijke invalshoek daarbij lijkt te negeren.

Lees meer ›

Tags: , , , ,

De affordances van sociale media voor leren (#in #elzrg11)

Verleden week donderdag heb ik tijdens het congres e-Learning in de Zorg een workshop verzorgd over sociale media en leren. Ik zou nog terugkomen op de uitwerking van de opdracht. Deelnemers hebben daarin verkend wat de affordances van sociale media zijn, welke leerresultaten je er mee kunt behalen en waarom je ze wel of niet zou gebruiken binnen leersituaties.

Lees meer ›

Tags: , ,

Workshop social media & learning (#in #elzrg11)

Vandaag heb ik tijdens het congres E-learning in de Zorg een workshop verzorgd over het gebruik van sociale media voor leren. We hebben o.a. gekeken naar het gebruik van sociale media door de aanwezigen. Vervolgens ben ik aan de hand van het complexe begrip 'affordances' gaan verkennen hoe je sociale media kunt gebruiken voor leren.

Lees meer ›

Tags: , ,

Kenmerken en affordances van de iPad, en het gebruik in het onderwijs (#in)

In deze voorlopig laatste bijdrage over de iPad zal ik niet bloggen over de prachtig vormgegeven agenda- en contactadressenfunctionaliteit. Ik besteed ook geen aandacht aan de mooie beeldkwaliteit als je online video kijkt (bijvoorbeeld via de TED Mobile app), of aan de sublieme Twitter applicatie Twittelator.

In deze bijdrage wil ik meer op hoofdlijnen kijken naar kenmerken en affordances van dit apparaat.

Lees meer ›

Tags: , , ,

De effectiviteit van online lezen (#in)

Ik heb gisteren het artikel "Lezen en leren zonder papier – Een eeuwige gelofte?" van Marianne Driessen gemaild gekregen. Op internet is helaas alleen een samenvatting van dit artikel te vinden.

Driessen waarschuwt er voor om binnen het onderwijs papieren leesteksten klakkeloos te vervangen door online lezen.

Lees meer ›

Tags: , , ,

Top

%d bloggers liken dit: