Blog Archives

Besteed bij online leren niet alleen aandacht aan de kwalificerende functie van het beroepsonderwijs

Toen onderwijsinstellingen en opleidingsinstituten dit voorjaar in hoog tempo zijn overgestapt naar online leren, is de nadruk gelegd op de kwalificerende functie. Onderwijs en opleiden zijn echter meer dan ‘kwalificeren’. Bij beroepsonderwijs, bijvoorbeeld, zou het eigenlijk moeten gaan om integrale beroepsvorming. Wat is dat nog eens? En hoe kan online leren daarbij een rol spelen?

Lees meer ›

Tags: , , ,

Online werken aan socialisatie en persoonsvorming: kan het niet of kunnen we het niet?

Gisteren publiceerde het Dagblad van het Noorden een opiniebijdrage van de CvB-voorzitter van Hanzehogeschool Groningen, Henk Pijlman. Pijlman waarschuwt daarin om onderwijs zo veel mogelijk digitaal aan te bieden. Volgens hem verdunnen relaties door louter digitale contacten en moeten we elkaar fysiek zien om socialisatie en persoonsvorming te bevorderen.

Lees meer ›

Tags: , , , ,

Meer connectie maken met studenten door als docent het studentenleven in te duiken

Om meer zicht te krijgen in hetgeen studenten beweegt, is assistant professor Michael Wesch het studentenleven ingedoken, met een podcast als document. Volgens Wesch leidt deze aanpak tot nieuwe inzichten in leren.

Lees meer ›

Tags: , , , ,

Meer mentorschap als een ‘dialoog van doorlopend leren’ (#in)

In verband met een presentatie, eind mei, let ik de laatste dagen extra op bijdragen over (online) coaching. Zoals het artikel Mentors, Coaches, and Teachers van Steve Blank.

Volgens Blank helpt een docent lerenden kennis te ontdekken en te verwerven. Door uitleg te geven, door hen te motiveren (bijvoorbeeld via verhalen),

Lees meer ›

Tags: , , , ,

De rol van het onderwijs bij kritisch denken? (#in)

Kritisch denken is een bekwaamheid die door de eeuwen heen erg belangrijk is. Wellicht is kritisch denken binnen de post-industriële netwerksamenleving met zijn massa's informatie en interacties extra belangrijk geworden. Een belangrijke taak voor het onderwijs? Dat is maar de vraag als je de inleiding van de bijdrage Can critical thinking be taught in the classroom?

Lees meer ›

Tags:

Wat blijft er over van ‘Bildung’ bij (t)e-learning?

Tijdens mijn studie, lang geleden, heb ik veel Duitstalige literatuur bestudeerd over onderwijs en vorming. In Duitsland spreken ze dan over ‘Bildung’ wat veelomvattender is, dan ‘Unterricht’. Daarbij kijkt men veel verder dan het kunnen beheersen van een vak. Het gaat er ook om wie je bent als persoon, als collega.

Lees meer ›

Tags: , , , , ,

Top

%d bloggers liken dit: