Blog Archives

Koninklijke onderscheiding Jan Geurts

Gisteren is Jan Geurts benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Jan heeft grote betekenis gehad voor het Nederlandse beroepsonderwijs, en heeft er mede voor gezorgd dat ik me ben gaan bezig gaan houden met e-learning. Als pragmatisch republikein heb ik daarom met genoegen een bijdrage geleverd aan deze terechte maatschappelijke waardering.

Lees meer ›

Tags: , , , ,

Terugblik op ICT in het onderwijs: impuls in ICT heeft niet geleid tot onderwijsvernieuwing

De afgelopen dagen heb ik aan de hand van een groot aantal exemplaren van het vakblad Profiel uit de periode 1994-2000 teruggeblikt op de invoering van ICT in educatie en beroepsonderwijs.

Lees meer ›

Tags: , , , , , , , , ,

Terugblik op ICT in het onderwijs: Kennisnet in opkomst (eind 1999 – begin 2000)

Mijn derde terugblik op ICT in het onderwijs, op basis van mijn laatste exemplaren van het vakblad Profiel, betreft een betrekkelijk korte periode. In deze periode gaat Kennisnet van start.

In september 1999 besteedt Profiel aandacht aan het besluit van de Tweede Kamer voor een "mega-investering van 440 miljoen gulden"

Lees meer ›

Tags: , , , , , , , , ,

Terugblik op ICT in het onderwijs: pionieren met internet (1996 – half 1999)

In mijn tweede terugblik op ICT in het onderwijs besteed ik aandacht aan de periode waarin het beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie pioniert met internettechnologie. Deze periode viel samen met mijn werk bij BVEnet. Ik baseer me hierbij nog steeds op door mij bewaarde exemplaren van Profiel (vakblad voor beroepsonderwijs,

Lees meer ›

Tags: , , , , , , , ,

Top

%d bloggers liken dit: