Drieëndertigste bloemlezing over ChatGPT (en aanverwante technologieën)

Bloemlezing drieëndertig over generatieve AI-toepassingen, zoals ChatGPT, bevat zes uitgebreide samenvattingen van artikelen. Daarin wordt onder meer vooruitgeblikt op de doorontwikkeling van generatieve AI. Een andere bijdrage gaat over een studie waarin wordt onderbouwd dat generatieve AI het werk van docenten vooral zal versterken. Weer een andere bijdrage betreft een

Lees verder

Tweeëndertigste bloemlezing over ChatGPT (en aanverwante technologieën)

Deze tweeëndertigste bloemlezing over generatieve AI-toepassingen, zoals ChatGPT, bevat zes uitgebreide samenvattingen van artikelen. Twee bijdragen zijn bijzonder kritisch op het gebruik van ChatGPT en aanverwante technologieën. De vraag is echter of deze kritiek terecht is. Bijdrage één is wel zorgwekkend, een andere bijdrage positief, terwijl de andere twee samenvattingen

Lees verder

Negenentwintigste bloemlezing over ChatGPT (en aanverwante technologieën)

Ik heb elf dagen geleden voor het laatst een bloemlezing over ChatGPT (en aanverwante technologieën) geschreven. Wordt inmiddels dan minder over dit onderwerp geschreven? Integendeel. Deze negenentwintigste bloemlezing bevat weer tien samenvattingen -bijvoorbeeld over hulpmiddelen voor docenten of onderzoek naar het vermogen van GPT-3 om te redeneren- en 86 links,

Lees verder