Blog Archives

Leer- en ontwerpprincipes van connected learning

Terry Heick geeft een samenvatting van zes ontwerpprincipes voor connected learning, van de Connected Learning Alliance. Is dit concept hetzelfde als het connectivisme? Betreft het een nieuw concept? Het antwoord op beiden vragen luidt m.i. ‘nee’ . Is dat erg? Ook niet.

Lees meer ›

Tags: , ,

Het didactisch-elitaire karakter van connectivistische MOOCs

Op zich geloof ik in zelfgestuurd leren, leren in netwerken en communities. Ik sta dan ook best positief ten opzichte van de onderliggende visie van de zogenaamde cMOOCs (massive open online courses gebaseerd op connectivistische opvattingen over leren). Tegelijkertijd ben ik van mening dat deze manier van leren ‘didactisch-elitair’ is,

Lees meer ›

Tags: , , , ,

Complexe systemen maken innovaties van de organisatie van arbeid noodzakelijk

Binnen de post-industriële netwerksamenleving neemt de complexiteit van arbeid over het algemeen toe. Dat vraagt ook om veranderingen in de wijze waarop arbeid wordt georganiseerd. Connectedness is daarbij één van de sleutelwoorden. Werknemers opereren daarbij in cellen, waarbij er veel van hen wordt gevraagd als het gaat om creatief problemen oplossen en communiceren.

Lees meer ›

Tags: , ,

Permanente bereikbaarheid gaat ten koste van productiviteit

Mensen die niet permanent bereikbaar zijn voor klanten en collega’s zijn gelukkiger in hun werk, en productiever. We moeten technologie gebruiken om onze autonomie te herwinnen. Dat vraagt  om systeemveranderingen en om andere bekwaamheden.

Lees meer ›

Tags: ,

Het connectivisme als nieuwe leertheorie? (#in)

In Looking at Connectivism as a New Learning Theory legt Justin Marquis via woord en beeld heel begrijpelijk uit wat ‘connectivisme’ is. Hij benadrukt dat connectivisme in feite een variant is van (sociaal) constructivisme. Connectivisme voegt echter nog wat toe aan de principes van deze opvattingen over leren.

Lees meer ›

Tags: ,

Bekwaamheden om te leren in netwerken (#in)

Moving beyond self-directed learning: Network-directed learning van George Siemens stond al weer een hele tijd in Read it Later om gelezen te worden. Siemens blikt hierin beknopt terug de de derde editie van de open en online connectivisme-cursus, die hij met anderen het afgelopen jaar heeft verzorgd. Hij gaat hierin in op de vraag of het concept van deze cursus veel meer verlangd van lerenden dan als zij zelfgestuurd leren.

Lees meer ›

Tags: , ,

De verantwoordelijkheid van de lerende bij open education (#in)

George Siemens en Stephen Downes zijn weer gestart met hun cursus over connectivisme en connective knowledge. Eén van de kenmerken van deze online cursus is de vrije toegankelijkheid. Inschrijven is verplicht, maar er zijn alleen kosten aan verbonden als je een officieel certificaat wilt hebben van de universiteit van Manitoba.

Lees meer ›

Tags: , , ,

Het risico van (t)e-learning-fundamentalisme

George Siemens bekritiseert Questions I’m no Longer Asking impliciet critici van onderwijsinnovaties met behulp van technologie. Hij vindt vragen over vergelijkingen van de effectiviteit van online leren met klassikaal leren saai. Hij is er onder meer van overtuigd dat lerenden controle moeten hebben over hun eigen leren, of dat openheid van content en interactie belangrijk zijn voor connecties die innovatie bevorderen.

Lees meer ›

Tags: , ,

Hoe ontstaan goede ideeën? (#in)

Volgens Steven Johnsons ontstaan goede ideeën:

  • Na een langere incubatietijd.
  • Als twee ingevingen met elkaar 'botsen' (connectiviteit is daarvoor essentieel).

In onderstaande video legt hij dat in ruim 4 minuten uit. Deze moet je gezien hebben.

Via Is het nu generatie X,

Lees meer ›

Tags: , ,

De paradox van een open online cursus over connectivisme (#in)

Jenny Mackness, Sui Fai John Mak en Roy Williams blikken in het paper The Ideals and Reality of Participating in a Massive Open Online Course op een systemathische manier terug op de Connectivisme-cursus, die in 2008 voor het eerst is georganiseerd door George Siemens en Stephen Downes. Deze cursus was in het kader van '

Lees meer ›

Tags: , , ,

Top

%d bloggers liken dit: