Blog Archives

Een digital learner identity voor een leven lang leren (#in)

Het paper Towards a Digital Learner Identity van Adriana Berlanga en Peter Sloep verkent de relevantie van een Digital Learner Identity voor een leven lang leren. De auteurs willen hiermee een alternatief formuleren voor de benadering waarbij gekeken wordt naar functieprofielen, daaraan gekoppelde bekwaamheden, competenties van medewerkers en de kloof tussen vereiste en aanwezige bekwaamheden.

Lees meer ›

Tags: , , ,

Top

%d bloggers liken dit: