Blog Archives

L&D zou “employee-led learning” moeten ondersteunen

Werknemers dragen steeds meer zelfverantwoordelijkheid voor hun eigen leren en ontwikkelen. Afdelingen L&D hebben een belangrijke taak hen hierbij te ondersteunen. Hoe zou dat kunnen?

Lees meer ›

Tags: , , ,

Tast xAPI de zelfverantwoordelijkheid van de lerende voor de eigen ontwikkeling aan?

Sinds een aantal jaren wordt op het gebied van technology enhanced learning gewerkt aan een nieuwe specificatie om leeractiviteiten te kunnen monitoren: xAPI. Deze specificatie kan bijdragen aan het waarderen van meer informele vormen van leren. Maar er zit m.i. ook een andere kant aan.

Lees meer ›

Tags: , , , , , , , ,

‘Do it Yourself’ vraagt veel van professionals

We leven in een tijd waarin we steeds meer verantwoordelijkheid kunnen nemen over hoe we ons leven willen inrichten. ‘Do it Yourself’ dringt door in steeds meer aspecten zoals werken en leren. Wat betekent dit voor professionals?

Lees meer ›

Tags: , ,

Nieuwe technologieën en doorgeslagen liberalisering

Nieuwe technologieën kunnen burgers in staat stellen veel zaken zelf te regelen. Maar ze kunnen ook leiden tot doorgeslagen liberalisering en oneerlijke concurrentie.

Lees meer ›

Tags: , ,

Invloed arbeidsmarkttrends op leren

Trends op de arbeidsmarkt zijn van invloed op leren, opleiden en onderwijs. Verder valt op dat technologie een steeds belangrijkere rol speelt bij werving, selectie en het vastleggen van leerervaringen.

Lees meer ›

Tags: , , , , , ,

ICT gebruiken om zelfsturing te geven aan je professionele ontwikkeling

Edudemic besteedt in een aantal bijdragen aandacht aan hoe je als docent gebruik kunt maken van ICT voor je professionele ontwikkeling. ‘Do It Yourself’-learning lijkt daarin centraal te staan.

Lees meer ›

Tags: , , ,

Corporate learning: van push naar pull

Josh Bersin meent dat de tijd rijp is om corporate learning op een andere manier te organiseren. Meer verantwoordelijkheid voor het eigen leren, meer leiderschap en een andere leercultuur zijn daarbij kernwoorden.

Lees meer ›

Tags: , , , ,

3D printen als trend op gebied van ICT en onderwijs?

De laatste tijd wordt 3D printen als trend op het gebied van ICT in het onderwijs genoemd. In Engeland worden scholen van overheidswege actief gestimuleerd om 3D-printers aan te schaffen. Toch twijfel ik er aan of deze technologie een belangrijke e-learningtrend zijn.

Lees meer ›

Tags: , ,

3D printen en leren

'3D-printen' is 'hot'. Dat merk je aan de aandacht die het onderwerp krijgt in programma's als De Wereld Draait Door of in media als De Volkskrant. 3D is een typisch voor beeld van de 'Do It Yourselves'-trend: je bent niet langer afhankelijk van bedrijven om producten te maken,

Lees meer ›

Tags: , ,

Docenten en ICT kunnen lerenden controle geven over hun eigen leren

Lerenden zouden in toenemende mate controle en verantwoordelijkheid moeten nemen voor hun eigen leren (do it yourselves learning). Dat is vooral belangrijk in een tijd waarin mensen permanent moeten werken aan hun eigen ontwikkeling. Het bestaande onderwijs is helaas zo gereguleerd dat lerenden allesbehalve worden gestimuleerd om verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen leerproces.

Lees meer ›

Tags: , ,

Top

%d bloggers liken dit: