Blog Archives

Waarom we onderwijsonderzoek niet mogen vergelijken met medisch onderzoek (en de beperkingen van evidence-based onderwijsonderzoek)

Ik ken eigenlijk geen onderwijsonderzoeker die pleit voor ‘evidence-based’ onderzoek. Pleidooien hiervoor zijn veelal afkomstig uit de koker van journalisten en van niet goed geïnformeerde bestuurders. Zij maken daarbij de vergelijking met medisch onderzoek. Vandaag las ik een artikel waarin de auteurs beargumenteren waarom deze vergelijking mank gaat.

Lees meer ›

Tags: , ,

De homeopathie van managers

Er is geen wetenschappelijk bewijs voor de werking van homeopathie (update 21 januari 2017: zie voetnoot). Bij een aantal ziektes -denk aan de behandeling van TBC in ontwikkelingslanden- kan homeopathie zelfs levensbedreigend werken. In andere gevallen baat het niet, maar schaadt het ook niet. En soms is bij homeopathie ook sprake van een ‘

Lees meer ›

Tags: , ,

Is de geloofwaardigheid van onderzoek op het gebied van leertechnologie in het geding?

Onderzoek naar het gebruik van ICT voor leren, opleiden en onderwijs wordt vaak uitgevoerd in opdracht van bedrijven die juist geld verdienen met leertechnologie. Het risico bestaat dat dergelijk zogenaamd derde geldstroom-onderzoek vooral leidt tot een ‘goed nieuws’-show met kwalijke kanten (‘wij van WC-eend….’).

Lees meer ›

Tags: , ,

De mythe van evidence-based onderwijs

Onderwijsonderzoek is van groot belang. Maar onderwijs kan en zal nooit gebaseerd zijn op of gedreven worden door onderzoek. Aldus oud-hoogleraar Dylan William in een pittig en raak betoog.

Lees meer ›

Tags: , ,

Verandert technologie hoe studenten en leerlingen leren?

Technologie is niet van invloed op ons brein, maar beïnvloedt wel onze leerstrategieën. Dat concludeer ik op basis van het betoog Is technology changing how students learn? van cognitief psycholoog Daniel Willingham.

Lees meer ›

Tags: , , , , ,

Docentprofessionalisering relatie hersenen en didactiek is verspilde moeite

De laatste paar jaar wordt er veel aandacht besteed aan de werking van de hersenen, in relatie tot onderwijs en leren. Docenten zouden meer moeten weten over de werking van de hersenen, om daar didactisch op in te kunnen spelen. Cognitief psycholoog Daniel Willingham noemt dat je reinste tijdsverspilling.

Lees meer ›

Tags: , , , , , ,

Wat weten we over wat werkt op het gebied van leren en onderwijs?

Er wordt veel onderzoek gedaan naar ‘wat werkt’ op het gebied van het onderwijs. Maar we gaan ook vaak uit van aannames en valse theorieën. Eén van de wetenschappers die kritisch reflecteert op wat werkt en niet werkt op dit terrein, is hoogleraar Daniel Willingham. Willingham stelt onder meer dan mensen op verschillende manieren leren,

Lees meer ›

Tags: , , , , , ,

Moet de iPad en andere technologie persé bijdragen aan betere leerprestaties?

Er wordt binnen het onderwijs en binnen opleidingen, cursussen en trainingen, weinig onderzoek gedaan naar de effecten van technologie. Als wel onderzoek wordt gedaan, dan blijkt dat het gebruik van technologie vaak andere effecten heeft dan verwacht. Daarom is het m.i. belangrijk om een brede scope aan verwachtingen te formuleren.

Lees meer ›

Tags: , , ,

Praktijkverhalen over ICT in het onderwijs: wat werkt nu echt?

Op 23 mei 2012 organiseert Kennisnet de jaarlijkse conferentie over Wat werkt met ICT in het onderwijs. Dit jaar wil men de bijeenkomst een bijzonder praktijkgericht karakter geven. Vragen uit de onderwijspraktijk en antwoorden op basis van onderzoek over de opbrengst van ICT staan centraal, belooft Kennisnet.

Lees meer ›

Tags: , , ,

Didactische benaderingen en (t)e-learning (#in)

Deze literatuurstudie over didactische benaderingen en (t)e-learning van Graham Attwell en Jenny Hughes staat ook al erg lang in mijn 'Read it Later'-lijst. Graham schrijft hierover o.a.

The review was designed to ensure the qualifications are up to date and will support the development of the skills needed by the modern teacher,

Lees meer ›

Tags: , , , ,

Top

%d bloggers liken dit: