Als je echt wilt weten wat een onderwijscatalogus is…

Een onderwijscatalogus beschrijft het onderwijsaanbod van een MBO-instelling, en presenteert losse stukjes onderwijsaanbod (onderwijsproducten). Op basis hiervan kunnen individuele leerpaden worden samengesteld. Een onderwijscatalogus wordt dan ook gezien als een belangrijk middel voor flexibilisering van het onderwijs. saMBO-ICT is een campagne gestart om meer bekendheid te geven aan de vernieuwde

Lees verder

Flexibilisering in het MBO (#in)

Via de nieuwsbrief van het ECBO stuitte ik vandaag op het rapport Flexibiliteit in het MBO. In dit rapport beschrijven de onderzoekers welke factoren belemmerend en bevorderend werken voor de flexibilisering van het middelbaar beroepsonderwijs. Jef van der Hurk heeft er een prima samenvatting over geschreven. Op pagina 109 t/m

Lees verder

Hoe ICT de efficëntie van het onderwijs kan helpen vergroten? (Hoe kan ICT competentiegericht leren versterken?)

Binnen het onderwijs wordt ICT vaak ingezet, zonder dat expliciet gekeken wordt of het gebruik ervan de efficiency kan verbeteren. Terwijl technologie op deze manier het (competentiegerichte) onderwijs ook kan versterken. Kun je bepaalde activiteiten sneller uitvoeren? Of wellicht niet meer? Het risico dat je namelijk loopt, is dat ICT

Lees verder

Competentiegericht onderwijs vormgeven met een onderwijscatalogus

Vanmiddag ben ik naar een door MBO 2010 geïnitieerde bijeenkomst geweest bij het Drenthe College. Centraal stond de wijze waarop dit ROC meer flexibel, competentiegericht onderwijs organiseert. Als onderwijsondersteunend systeem gebruikt het Drenthe College daarvoor "Educator", terwijl men Magister gebruikt voor de verantwoording via BRON. Educator geen ELO Educator bevat

Lees verder