Studentenvisie op flexibilisering en digitalisering #OWD2015

In deze laatste sessieronde gingen studenten van LSVB en ISO op basis van eigen onderzoek in op opvattingen van studenten over flexibilisering en digitalisering van het onderwijs.

De volgende onderwerpen kwamen aan bod.

Open in toelating

Idealiter zou elke student altijd moeten kunnen deelnemen aan een opleiding. Dat is het ideaalplaatje, dan niet te realiseren is. Studenten willen vaker, dan nu, kunnen starten met opleidingen en vakken. Verder willen studenten gemakkelijker onderdelen van verschillende opleidingen (van verschillende instellingen) kunnen volgen. Dat is echter lastig te realiseren vanwege onvoldoende samenwerking tussen opleidingen en instellingen. Ook ervaren ’stapelaars’ vaak belemmeringen als zij toegelaten willen worden tot opleidingen.

Open in tijd

Studenten willen dat starttijden van opleidingen en cursussen meer verruimd worden.
Nota bene: (particuliere) opleiders, waar je altijd kunt starten met een opleiding, merken volgens mij dat mensen grosso modo in de praktijk in september en februari starten met een opleiding.

Open in tempo

Studenten willen de keuze hebben om langer of juist sneller over een vak te doen, en minder vaste tentamenmomenten hebben door digitale tentamens te kunnen maken. Richt bekostiging zodanig in dat studenten meer flexibel kunnen studeren. En probeer via didactiek er voor te zorgen dat studenten snel studeren.

Open in plaats

Kenniselementen zouden online aangeboden moeten worden, zodat studenten meer plaatsonafhankelijk kunnen studeren. Hoorcollege’s, zoals ze nu verzorgd worden, kunnen ook vervangen worden door online leren.

Open in programmering

Studenten willen meer vrijheid in het bepalen van de inhoud van en volgorde binnen onderwijsprogramma’s. Zo heb je als student vaak te maken met veel bureaucratie als je in het buitenland wilt leren. Bij inhoudelijk meer flexibele opleidingsprogramma’s zouden examencommissies een zwaardere rol moeten hebben in het bewaken van de samenhang. In de loop van een opleiding zouden studenten meer keuzevrijheid moeten hebben. Studenten willen eveneens dat meer rekening wordt gehouden met wat zij al kennen en kunnen.
Overigens willen studenten wel graag blijven interacteren met docenten. Een goede begeleiding is ook noodzakelijk om studenten te ondersteunen bij het maken van keuzes.

Online hoorcolleges

Studenten zien veel voordelen in online hoorcolleges (flexibiliteit, versneld afspelen, vaker gebruiken bijvoorbeeld voorfgaand aan een examen, in Amsterdam studeren maar thuis blijven wonen), maar zien ook risico’s zoals een grotere afstand tot de onderwijsinstellingen (minder betrokkenheid), een verlies aan interactie (tussen studenten ook) en een gebrek aan academische gemeenschapsvorming waarbinnen studenten eigen initiatieven nemen.

Digitaliseren van lesstof

Voordelen zijn dan digitale leermiddelen goedkoper zijn dan boeken op papier (hopen studenten), milieu (minder bomen worden gekapt), een grotere toegankelijkheid van veel meer leermaterialen, en een groter gebruikersgemak (bijvoorbeeld sneller zoeken binnen materialen). Issues hebben dan te maken met auteursrechten borgen, minder effectief leren (leren van papier vs leren van scherm) en niet voldoen aan bepaalde standaarden zodat je geen dure apparaten nodigt hebt.

Gebruik digitale leeromgeving

Je kunt onderwijs op een andere vorm verzorgen, alleen gebruiken instellingen leeromgevingen vaak niet op een goede manier. Er is vaak een kloof tussen wat je tijdens Onderwijsdagen ziet, en wat docenten in de praktijk doen. Ook worden vaak diverse media zoals Facebook gebruikt, en niet de centrale digitale leeromgeving.

MOOCs

Je beschikt heel goedkoop over een enorme schat aan kennis, die je in eigen tijd en tempo kunt bestuderen. Een risico is echter dat de kwaliteit van een MOOC vaak sterk varieert. Er zou een kwaliteitskeurmerk moeten komen van MOOCs, die vervolgens erkend worden. Een nadeel van MOOCs is ook dat deze cursussen vooral worden gebruikt als uithangbord. MOOCs kosten verder ook vooral (publiek) geld. Tenslotte is een gevaar dat het Westerse landen zijn die MOOCs domineren.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Delen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

* Checkbox GDPR is verplicht

*

Ik ga akkoord