Casus flipped classroom met tips

Successful Flipped Classes gaat over de toepassing van een klassieke vorm van het concept van de flipped classroom. De geleerde lessen hebben te maken met de duur van video’s, de aard van opdrachten, de tijd die je besteedt aan besprekingen en het gebruik van opdrachten om studenten structuur te bieden.

Lees verder