The Flip is in #OEB15

Na de plenaire opening van de Online Educa Berlijn mocht ik een paneldiscussie over de flipped classroom voorzitten. Hier een impressie.

Flipped Classroom
Foto: tm_hobbs

We zijn de sessie gestart met drie vragen om de voorkennis van de aanwezigen te testen, en ter introductie. Vervolgens hebben drie sprekers een korte presentatie verzorgd, en zijn we ingegaan op een aantal discussievragen.

Estie Lubbe van de North West University in Zuid-Afrika ging in op vier jaar praktijkervaring met het concept van de flipped classroom. Zij is met het concept van de flipped classroom gestart om de effectiviteit van het onderwijs te vergroten, en studenten meer te betrekken bij het onderwijs. In de traditionele situatie merkte zij dat studenten zich in geringe mate voorbereiden op de lessen. Op zich waren studenten wel geïnteresseerd in het onderwerp. Echter: ze maakten in de klas voor het eerst kennis met het onderwerp.

Bij de flipped class vraagt men studenten daarom om inleidende video’s vooraf te bekijken of artikelen te lezen. Deze leermaterialen hebben een praktisch karakter. Studenten beschouwen deze activiteit ook niet als huiswerk, maar ervaren de toegevoegde waarde ervan. Estie gaf aan geen huiswerk meer te geven, maar vroeg hen in plaats daarvan video’s thuis te kijken.

Onder meer omdat veel studenten moeite hebben met de Engelse taal aangezien zij en de docente een andere moedertaal spreken (studenten bijvoorbeeld Xhosa, de docente Afrikaans). Zij kunnen de video’s in eigen tempo beluisteren, en inleidingen daardoor beter begrijpen.

Tijdens de klassikale sessie wordt vervolgens middels verschillende leeractiviteiten de verdieping gezocht, zoals formatief toetsen. Zij bereiden zich daarmee ook beter op examens. Daarna moeten studenten ook thuis verder aan de slag met de leerstof.
Onderzoek laat zien dat 84% van de studenten vooraf video’s bekijken, terwijl 82% dat vaker dan één keer doet. 94% van de studenten beoordelen de video’s ook als betekenisvol.
88% van de studenten geeft aan na afloop van de sessies meer begrip te hebben van de leerstof. Driekwart geeft aan dat het concept hen beter helpt bij het plannen van hun tijd, terwijl bijna 75% meer betrokken is geraakt bij het onderwerp van de les. Slechts vijf studenten geven de voorkeur aan het traditionele concept.

Vermoedelijk heeft dit positieve beeld mede te maken met de kwaliteit van de video’s. Deze moeten structuur bieden aan studenten (wat moeten zij doen?), beknopt en to the point zijn, en herbruikbaar. Verder zijn de klassikale sessies ook van belang. Je kunt deze gebruiken om onmiddellijk feedback en begeleiding te geven, en om meer aandacht te besteden aan het vergroten van begrip van datgene wat studenten als complex ervaren. Estie Lubbe maakt ook gebruik van studenten die elkaar helpen, dat werkt ook goed.

Beperkingen hebben volgens Estie vooral te maken met de omvang van de klassen, de inrichting van ruimtes (beperken mogelijkheden voor samenwerking), planningsissues en de taal die wordt gebruikt. Daarom wil men onder meer video’s in meer talen gaan aanbieden. Ook wil de North West University onder ander meer aandacht besteden aan online beoordelen.

Carlos Turro van de Universitat Politecnica uit Valencia stelde dat het concept van de flipped classroom vooral op gericht is docenten in staat te stellen beter te doceren. Hij is hoofd van een dienst die docenten vooral moet ondersteunen bij de vormgeving van dit concept. Je moet docenten zorgen uit handen nemen.
De Universitat Politecnica de Valencia is in 2013 een driejarig project gestart waarbij 1540 docenten aan de slag gaan met de flipped classroom. Ze hebben uitgebreid de tijd genomen voor het ontwerpen, plannen en testen (pilot met 15 docenten). Docenten hebben de vrijheid om invulling te geven aan het concept, maar moeten wel vooraf deelnemen aan een cursus.

Dit studiejaar wordt het concept daadwerkelijk in gebruik genomen. Volgens Carlos vraagt dit concept veel van docenten, omdat zij gebruik moeten maken van nieuwe technologieën, en waarbij je ook een andere didactiek moet toepassen.
Hij ging vooral in op ervaringen met tools voor het ontwikkelen van video (de Microstudio video set van Polimedia voor video opnames vooraf) en screencasttools, op tools voor interactie zoals virtuele labs (Martlab, Mathematica, Java, onder meer voor simulaties) of quiz tools, en op Sakai om leerstof mee te ontsluiten.

De eerste ervaringen laten zien dat studenten erg moeten wennen aan het concept, maar het gebruik van video’s op zich waarderen. Ze hebben minder het gevoel dat zij leerstof kunnen bestuderen. Ze hebben ook het idee meer te leren, al hebben ze verschillende leervoorkeuren. Er vallen ook minder studenten uit. Docenten waarderen de technische ondersteuning waar deze universiteit fors in investeert. Ook waarderen zij de mogelijkheden om verschillende producties te kunnen ontwikkelen. De werkdruk is verder ook toegenomen. Docenten moeten ook wennen aan het concept, omdat zij graag het laatste woord willen hebben. In het algemeen vinden zij het concept van de flipped classroom meer bevredigend.

Pierre Mora van de Franse KEDGE Business School heeft een experiment met een kleine groep directieleden uitgevoerd. Zij nemen normaliter deel aan een driedaags programma. Een deel bereidt zich voor, een deel niet. Hoe kan de flipped classroom bijdragen aan het vergroten van de effectiviteit van zo’n driedaagse. In zijn experiment heeft Pierre een vergelijkbaar concept toegepast als Estie Lubbe. De directieleden die deelnemen als student van de business school maken tijdens bijeenkomsten bijvoorbeeld gebruik van case studies en simulaties. Via video’s introduceert hij een authentieke videocursus. Deze vullen zij aan met een korte inleiding, met een presentatie van de belangrijkste begrippen, met vragen. Voorts krijgen zij een soort model dat studenten voor de eigen organisatie moeten invullen. Daarna is de bijeenkomst. Rond een elektronische tafel discussiëren studenten met elkaar over de uitwerkingen.

Deze aanpak vraagt om een forse voorbereiding van docenten. De vraag is ook of deze aanpak schaalbaar is bij grote groepen studenten. Verder vraagt dit ook om een andere rol van de docent.

Discussiestellingen/vragen waren:

How can we engage students so they will actually prepare before they come to class?

  • Zorg voor authentieke video’s met humor er in.
  • Zorg dat bijeenkomsten nutteloos zijn, zonder voorbereiding. Lerenden moeten zich schuldig voelen als zij zich niet hebben voorbereid.
  • Bouw bewust fouten in video’s in, en kijk of studenten hier opmerkingen over maken.
  • Gebruik formatieve toetsen aan het begin van een sessie.
  • Maak afspraken met lerenden over gedeelde verantwoordelijkheden. Bespreek de aanpak.

Are there any specific criteria to evaluate students when using Flip Teaching? What kind of assessment do we need with flipped learning?

Bij de flipped classroom kunnen ook sociale vaardigheden aan de orde komen, maar normaliter hoef je de wijze van beoordelen niet te veranderen. Vaak mag dat ook niet (regelgeving). Je kunt overigens ook gebruik maken van peer feedback om bij grote groepen beoordelen meer efficiënt te laten verlopen. Verder was één van de aanwezigen van mening dat het concept van de flipped classroom zich niet verhoudt tot grote groepen. Het gaat namelijk vooral om actief leren tijdens bijeenkomsten.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Delen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

* Checkbox GDPR is verplicht

*

Ik ga akkoord

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.