Blog Archives

Doe mee met dit onderzoek naar moderne ICT-toepassingen in het bekostigde mbo-onderwijs

In opdracht van OCW voert ecbo het eerste onderzoek uit naar moderne ICT-toepassingen in het bekostigde mbo-onderwijs. Doel van deze vragenlijst is inzicht te krijgen in onderwijsvernieuwingen met moderne ICT als middel om studenten beter of op andere manieren te laten leren. Invullen kost ongeveer 10 minuten.

Lees meer ›

Tags: , , ,

Didactische eigenschappen en beperkingen van e-learning

Volgens Guy Wallace kun je e-learning voor veel categorieën kennis en vaardigheden toepassen. Maar niet voor alle categorieën.

Lees meer ›

Tags: , ,

Ruime meerderheid docenten positief over ICT in onderwijs

Amerikaans onderzoek laat zien dat docenten over het algemeen positief zijn over het gebruik van ICT in het onderwijs. Zij stellen ook dat ICT in het onderwijs de laatste vijf jaar dramatisch is veranderd. Zorgen zijn er met name over de smartphone. Dit onderzoek laat parallellen zien met Nederlands onderzoek.

Lees meer ›

Tags: , , ,

Hoeveel tijd werken leerlingen in een ELO (#in)?

Het rapport Tijd voor kwaliteit (over de evaluatie van de zogenaamde 850 urennorm in het mbo) besteedt ook aandacht aan de tijd die leerlingen uit het middelbaar beroepsonderwijs werken in een elektronische leeromgeving:

Contacten tussen docent en student verlopen deels via een virtuele leeromgeving.

Lees meer ›

Tags: , , ,

Top

%d bloggers liken dit: