Blog Archives

Waar het bij sir Ken Robinson echt om gaat

Hoge bomen vangen veel wind. Dat geldt ook voor iemand als sir Ken Robinson. Immens populair bij veel critici van het huidige onderwijssysteem. Maar onlangs ook scherp bekritiseerd. Is dat terecht?

Lees meer ›

Tags: , , ,

Zijn de ideeën van sir Ken Robinson over onderwijs onwenselijk?

sir Ken Robinson is op dit moment vermoedelijk één van de meest populaire denkers over onderwijs. Volgens docent Joe Kirby zijn Robinson’s ideeën echter onpraktisch en onwenselijk. Is dat werkelijk zo?

Lees meer ›

Tags: , , ,

Sir Ken Robinson: principes onderwijsvernieuwingen moeten mainstream worden (#in)

Enkele weken geleden hield sir Ken Robinson via video een korte toespraak tijdens de TEDx London. Robinson pleitte hierin voor een meer holistische benadering van onderwijs, voor een balans tussen kunst en wetenschap. Volgens hem moeten principes van onderwijsvernieuwingen niet beperkt blijven tot ‘alternatief onderwijs’, maar moeten zij mainstream worden.

Lees meer ›

Tags: , ,

Animatie over het veranderen van onderwijsparadigma’s (#in)

Onderwijssystemen proberen tegemoet te komen aan de toekomst, door te doen wat zij in het verleden deden. Aldus Ken Robinson in onderstaande animatie. Robinson verzet zich hierin tegen onderwijs dat uitgaat van 'slimme' en 'domme' mensen. Onderwijs, dus, met een eenzijdige focus op intellectuele capaciteiten en economisch nut.

Hij verzet zich ook tegen de bestaande benadering van ADHD ("een fictieve epidemie").

Lees meer ›

Tags: , , ,

Stop standaardisering kinderen (#in)

Conversations From Penn State laat in een bijna half uur durend interview sir Ken Robinson aan het woord over zijn kritiek op het bestaande onderwijs.

Robinson hekelt ook nu weer het bestaande onderwijssysteem dat volgens hem doet alsof het leven lineair en planbaar is.

Lees meer ›

Tags: , , ,

Bevrijd het onderwijs van de ketenen van oud denken (#in)

We hebben niet alleen te maken met een crisis van natuurlijke bronnen, maar ook een crisis van human resources. Dat stelt sir Ken Robinson in zijn TED-speech van afgelopen februari. Deze toespraak is eindelijk online te vinden.

De boodschap van Robinson is dezelfde als altijd.

Lees meer ›

Tags: , , , ,

Interview Ken Robinson over The Element

De afgelopen nacht -Nederlandse tijd, althans- heeft Steve Hargadon Ken Robinson geïnterviewd over zijn boek The Element. Ik heb nog even getwijfeld, maar uiteindelijk toch maar voor mijn nachtrust gekozen. De sessie is via Elluminate verzorgd. Met deze applicatie kun je sessies ook opnemen, en terug bekijken. Zo ook het interview met 'sir Ken'

Lees meer ›

Tags: , , , ,

We are the people: wie maakt een Nederlandse versie?

Onlangs schreef ik over de trailer van de film We are the people van Lord David Puttnam. Naar aanleiding van deze blogpost bood Jan Lauwrens Haisma (@haisma) van onderwijsadviesbureau OABDekkers mij via twitter een DVD aan (omdat ik mijn passie voor onderwijs online deel). Gisteravond heb ik de 1 uur en 17 minuten durende film,

Lees meer ›

Tags: , , ,

Is het onderwijs veranderd sinds de industriële revolutie?

Tijdens de laatste Online Educa Berlijn heb ik met genoegen de trailer kunnen bekijken van de film We are the people. Deze film -helaas alleen in het Verenigd Koninkrijk op DVD verkrijgbaar- laat zien dat ons onderwijssysteem niet meer in staat is jongeren voor te bereiden op het functioneren in de huidige samenleving.

Lees meer ›

Tags: , , ,

Weg met standaard testen

Binnen het Nederlandse voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs neemt de neiging toe om alle leerlingen van een opleiding te beoordelen met standaard testen. Niet doen, zegt Ken Robinson in dit interview.

Robinson benadrukt dat gestandaardiseerde testen soms noodzakelijk zijn. Denk aan bloedtesten. Toetsen in het onderwijs gaan er echter van uit dat alle kinderen hetzelfde zijn.

Lees meer ›

Tags: , , ,

Top

%d bloggers liken dit: