Blog Archives

Is online onderwijs goedkoper dan face-to-face onderwijs?

In No, Running Online Classes Isn’t Cheaper beantwoordt Matt Reed deze vraag ontkennend. Zijn bijdrage biedt inzicht in de verschillende kostenposten. Of online onderwijs goedkoper is of wordt, hangt m.i. van vier zaken af.

Lees meer ›

Tags: , ,

Hebben we bij technology enhanced learning ook te maken met opportuniteitskosten?

De term ‘opportunity loss’ of ‘opportunity cost’ is afkomstig uit de micro-economie. In deze blogpost vraag ik me af of we op het gebied van technology enhanced learning ook te maken hebben met deze kostenpost.

Lees meer ›

Tags: , , ,

Leertechnologie mag wat kosten. Maar hoeveel?

Een digitale leeromgeving bestaat uit een samenhangend geheel aan applicaties die gebruikt kunnen worden voor processen als het geven van begeleiding, het faciliteren van samenwerken of het ontwikkelen en afnemen van toetsen. Idealiter willen we gebruikers daarbij ook nog keuzevrijheid geven in applicaties. De vraag is echter: welk prijskaartje mag daar aan hangen?

Lees meer ›

Tags: , , ,

Online onderwijs vaak duurder dan face-to-face onderwijs (voor lerenden en instellingen)

Online onderwijs kan leiden tot kostenbesparingen voor instellingen en lerenden. Althans, dit wordt vaak verondersteld.  InsideHigherEd doet verslag van een onderzoek waaruit het tegenovergestelde blijkt.

Lees meer ›

Tags: , ,

Zeven misverstanden over online leren

Er zijn verschillende misverstanden over online leren in omloop. Ik vat vier misverstanden samen, becommentarieer deze en vul ze ook aan.

Lees meer ›

Tags: , , ,

Wat kost het ontwikkelen van één uur ‘online leren’?

Deze veel gestelde vraag is m.i. niet klip en klaar te beantwoorden. Je kunt wel een aantal factoren benoemen die van invloed zijn op de kostprijs. Op die factoren wil ik in deze blogpost ingaan.

Lees meer ›

Tags: ,

De uitrol van iPads binnen het onderwijs: hoe het niet moet

Over grootschalige implementaties van ICT in het onderwijs wordt lang niet altijd goed nagedacht. Met wel hele dure geleerde lessen tot gevolg. Dat kun je concluderen uit een recente casus over de invoering van iPads in het onderwijs.

Lees meer ›

Tags: , ,

De kosten van online, blended en traditioneel leren

Is online of blended learning goedkoper dan traditioneel leren? In tijden van economische crises is dit een erg relevante vraag. Zowel voor bedrijfsopleidingen als voor het onderwijs. Het antwoord op deze vraag is echter niet eenduidig te geven, omdat veel factoren dit antwoord beïnvloeden. Samengevat zou je kunnen zeggen: “Ja,

Lees meer ›

Tags: , ,

Zijn Macs goedkoper te beheren dan pc’s?

In tijden van bezuinigingen is een bericht over goedkopere kosten van het beheer van computers natuurlijk erg relevant:


Uit een onderzoek van de Enterprise Desktop Alliance blijkt dat het beheer
van een Mac-omgeving goedkoper is dan een pc-omgeving.


De Enterprise Desktop Alliance heeft onderzoek gedaan onder 260 IT beheerders van grote Amerikaanse bedrijven waar zowel Macs als PC's worden gebruikt.

Lees meer ›

Tags: , , , , , , ,

Top

%d bloggers liken dit: