Learning en academic analytics als basis voor systeemverandering (#in)

Basing decisions on data and evidence seems stunningly obvious, and indeed, research indicates that data-driven decision-making improves organizational output and productivity . For many leaders in higher education, however, experience and “gut instinct” have a stronger pull. Aldus Phil Long en George Siemens in Penetrating the Fog. Analytics in Learning

Lees verder

Sensortechnologie en leren (#in)

Mijn collega Marcus Specht heeft een interessante blogpost geschreven over het gebruik van sensortechnologie voor het verzamelen van gegevens, die lerenden kunnen helpen te reflecteren op hun leerproces. Op dit moment is deze ontwikkeling nog toekomstmuziek, maar een perspectief is er zeker voor: In relation to personalisation and personalized learning

Lees verder