Blog Archives

Hoe ontwikkel je een leercultuur voor een leven lang leren?

Onlangs verscheen het rapport ‘Een Leven Lang Leren’ van het Zorgpact Rotterdam en deRottertdamseZorg. De samenstellers laten door middel van dertien cases uit verschillende sectoren zien hoe je een leercultuur kunt ontwikkelen.

Lees meer ›

Tags: , ,

Kijk naar het groter geheel bij leren in organisaties

Leren binnen arbeidsorganisaties is vaak voor verbetering vatbaar. Het draagt vaak onvoldoende bij aan de organisatiestrategie. Afdelingen Learning & Development zouden daarom een meer actieve rol moeten vervullen bij de “bigger picture” op het gebied van leren.

Lees meer ›

Tags: , , ,

Hoe kun je docenten ondersteunen bij het gebruik van ICT in het onderwijs?

Eén van de grote uitdagingen van het onderwijs is om te bevorderen dat de meerderheid van de docenten ICT op een strategische en didactische goede manier gebruikt. Docenten verdienen daarbij ondersteuning. Maar je zult hen ook moeten betrekken bij de vormgeving van die ondersteuning.

Lees meer ›

Tags: , , , ,

De crisis rond compliancy-based learning

Ik wist dat e-learning vaak wordt ingezet voor zogenaamd ‘compliancy-based learning’. Maar dat veel organisaties meer dan 70% van de beschikbare tijd en middelen hier aan besteden, wist ik niet. In deze blog post geef ik aan waarom dit problematisch is.

Lees meer ›

Tags: , ,

Corporate learning: van push naar pull

Josh Bersin meent dat de tijd rijp is om corporate learning op een andere manier te organiseren. Meer verantwoordelijkheid voor het eigen leren, meer leiderschap en een andere leercultuur zijn daarbij kernwoorden.

Lees meer ›

Tags: , , , ,

Verbetering arbeidsproductiviteit vraagt om meer dan nieuwe technologie

De afgelopen jaren hebben arbeidsorganisaties fors geïnvesteerd in ICT om de arbeidsproductiviteit te vergroten. Het is sterk de vraag of dit is gelukt. Dit heeft verschillende redenen. Eén daarvan is dat we hiervoor niet de meest passende technologie gebruiken.

Lees meer ›

Tags: , ,

Ruimte voor social learning door een andere leercultuur (#in #elzrg11)

Tijdens het congres e-learning in de zorg heb ik een ronde tafeldiscussie geleid over sociale media en leren. De stelling die ik daarbij heb ingebracht, is dat de leercultuur van veel organisaties niet past bij social learning. Want social learning is meer dan het gebruik van sociale media voor leren.

Lees meer ›

Tags: , ,

Hoe kun je als organisatie informeel leren inbedden? (#in)

In How to Harness Informal Learning benadrukt Rob Hubbard het belang van vertrouwen in medewerkers, als voorwaarde voor het succesvol inbedden van informeel leren:

Developing a supportive learning culture gives employees the space and confidence to help informal learning flourish and to produce the best results for the bottom-line.

Lees meer ›

Tags: , , ,

Online Educa: leercultuur van grote invloed op e-learning (# OEB10 #in)

Begin december vindt in Berlijn weer de Online Educa plaats. De Online Educa is 's werelds grootste e-learning congres voor het bedrijfsleven, het onderwijs en de overheidssector. Eén van de keynote sprekers is Josh Bersin.

Josh Bersin Color April 2010

Bersin wordt beschouwd als één van de meest invloedrijke personen op het gebied van leren en ontwikkelen.

Lees meer ›

Tags: , , ,

Top

%d bloggers liken dit: