Blog Archives

Toegang voor ouders tot learning analytics?

Binnen het onderwijs slaan we steeds meer data over lerenden op die we vervolgens kunnen analyseren en op diverse manieren kunnen gebruiken. Op dit moment zijn  dat vooral digitale leeromgevingen en leerlingvolgsystemen. Er zijn scholen die ouders hier toegang toe geven. Je kunt je voorstellen dat de roep om ouders straks toegang te geven tot meer geavanceerde dashboards met meer informatie alleen maar luider wordt.

Lees meer ›

Tags: , ,

In hoeverre bepalen ICT-systemen de praktijk van het onderwijs?

Gisteren ontspon zich een korte Twitter-discussie over over leerlingvolgsystemen (en elektronische leeromgevingen) die richting zouden geven aan de praktijk van het onderwijs. De vraag daarbij was/is of dat inderdaad het geval is, en of dat erg is. Aangezien deze discussie m.i. minder geschikt is voor x-keer 140 tekens, wil ik er deze blogpost aan wijden.

Lees meer ›

Tags: , ,

Een leerlingachtervolgsysteem

Binnen het onderwijs wordt ICT gebruikt om de voortgang van lerenden bij te houden. Er worden beoordelingen geregistreerd, of lerenden opdrachten hebben ingeleverd, dikwijls de aan- en afwezigheid en vaak ook bijzonderheden. Als het goed is wordt de inhoud gebruikt als input voor begeleidingsgesprekken, en gaan scholen er verantwoord mee om.

Lees meer ›

Tags: ,

Top

%d bloggers liken dit: