Blog Archives

Hoe kun je waarde toevoegen aan een leernetwerk?

Volgens Harold Jarche is het belangrijk je af te vragen welke waarde je toevoegd aan een leernetwerk, op het moment dat je deelt. Een terecht pleidooi, maar mijns inziens niet eenvoudig te realiseren.

Lees meer ›

Tags: , ,

Het belang van profielen binnen sociale en leernetwerken

Profielen spelen een belangrijke rol binnen sociale en leernetwerken. Het is verstandig vanuit het doel van het netwerk je profiel eens regelmatig tegen het licht te houden.

Lees meer ›

Tags: , , ,

Op zoek gaan naar serendipiteit binnen leernetwerken

Als het gaat om het zoeken van relevante informatie voor leren, dan mogen we ons niet afhankelijk maken van de algoritmes van commerciële zoekmachines. Dankzij personen van vlees en bloed, en met behulp van sociale media, moeten we op zoek gaan naar serendipiteit binnen leernetwerken. Dat stelt o.a. Rita Kop in het paper The Unexpected Connection: Serendipity and Human Mediation in Networked Learning.

Lees meer ›

Tags: , , ,

Leren in netwerken met OpenU #scblendl

Technologische ontwikkelingen en veranderende opvattingen over leren leiden tot nieuwe vormen van blended learning. Dit komt tot uiting in OpenU. Binnen het OpenU-project van de Open Universiteit worden nieuwe leeractiviteiten ontwikkeld en gefaciliteerd. Vanmiddag heb ik een workshop hierover verzorgd.

Lees meer ›

Tags: , ,

OpenU en leernetwerken #celstec

Vanmiddag heb ik een interne presentatie verzorgd over OpenU en leernetwerken. Mijn stelling is dat OpenU verschillende faciliteiten en functionaliteiten bevat die leernetwerken kunnen faciliteren.

Lees meer ›

Tags: , , ,

Impressie online paperpresentatie Leren in en met netwerken

Hoe kun je sociaal kapitaal binnen netwerken bevorderen? Wat zijn belangrijke pilaren van sociaal kapitaal in netwerken? Hoe belangrijk is dialoog voor een persoonlijk leernetwerk? Kun je het bouwen, onderhouden en activeren van een persoonlijk leernetwerk ondersteunen? Deze vragen kwamen onder meer aan bod in twee online paperpresentaties over leren in netwerken die ik vanavond heb bijgewoond.

Lees meer ›

Tags: , ,

Hoe leer je in en met netwerken? #celstec

Vanmiddag vond de live sessie plaats van de OpenU masterclass Hoe leer je in en met netwerken? Prof. Dr. Peter Sloep is met name aan de hand van vragen die tijdens een online forum en de live chat zijn gesteld, ingegaan op: wat zijn leernetwerken, wat zijn voorwaarden waaronder je in een netwerk context kunt leren,

Lees meer ›

Tags: , , ,

Ontwerpen van leernetwerken (#in #leernetwerken #CELSTEC)

Ik heb gisteren een symposium bijgewoond naar aanleiding van de publicatie Leernetwerken. Cees Brouwer (College van Bestuur Open Universiteit) verbond leernetwerken o.a. met de missie van de Open Universiteit. Hij benadrukte o.a. de noodzaak van samenwerken om een leven lang leren te benadrukken. Ook schetste hij de veranderende leerbehoefte van volwassenen,

Lees meer ›

Tags: , ,

Leernetwerken als innovatief perspectief voor opleiden en leren in organisaties (#in #CELSTEC))

Leernetwerken Halverwege de jaren negentig van de vorige eeuw kwam ik in aanraking met de leernetwerktheorie van Ferd van der Krogt. Van der Krogt beschrijft hierin onder andere de relatie tussen de wijze waarop arbeid georganiseerd is en de manier waarop leren binnen arbeidsorganisaties georganiseerd wordt.

Lees meer ›

Tags: , ,

Leernetwerken en drie typen flexibiliteit (#in)

Educational Innovation with Learning Networks: some pertinent tools and developments is een paper dat hoofdzakelijk is geschreven door een aantal van mijn huidige collega's. Peter Sloep cs stellen hierin dat de benadering van leernetwerken beter aansluit bij de ontwikkeling van professionals, dan formele manieren van leren. Dit heeft vooral te maken met drie typen flexibiliteit,

Lees meer ›

Tags: , ,

Top

%d bloggers liken dit: