Blog Archives

Bij e-learning staat leren centraal #elearnto

In mijn boek “E-learning. Trends en ontwikkelingen” geef ik weliswaar een definitie van e-learning, maar niet van ‘leren’. Als je je al jaren bezig houdt met leren, ga je er vanuit dat iedereen wel een beeld heeft wat daarmee wordt bedoeld. Dat blijkt niet zo te zijn.

Lees meer ›

Tags: , , ,

Mythes over leren en onderwijs ontkracht

Het is tijd voor een grote schoonmaak in het onderwijs. Dat vinden Pedro de Bruyckere en Casper Hulshof. Het onderwijs maakt namelijk te vaak gebruik van middelen, aanpakken en theorieën waarvan wetenschappelijk is aangetoond dat ze niet of in beperkte mate werken.

Lees meer ›

Tags: , , , ,

Hoe lerenden baat kunnen hebben van sociale media

Volgens Joseph Baker zijn er vier manieren waarop lerenden baat kunnen hebben bij sociale media. Hij gaat daarbij wel te gemakkelijk voorbij aan het feit dat deze baten niet vanzelf worden gegenereerd.

Lees meer ›

Tags: , , ,

Docenten als verkopers van ideeën

Docenten zouden volgens Dan Pink vooral een rol moeten hebben als verkoper van ideeën. Dit klinkt op het eerste oog negatiever, dan het is. Pink doelt hiermee namelijk op het aanwakkeren van een vuur, het prikkelen van de intrinsieke motivatie. Hij geeft ook enkele suggesties.

Lees meer ›

Tags: , ,

Digitale voorjaarschool Brein, leefstijl en leren

Van 2 maart tot 20 april aanstaande organiseert CELSTEC van de Open Universiteit een digitale ‘spring school‘ over Brein, leefstijl en leren. Deelname kost 100 euro. De voertaal is Engels.

Lees meer ›

Tags: , , , ,

En zo leer ik

De laatste tijd krijg ik steeds vaker de vraag om eens expliciet te maken hoe ik sociale media gebruik om te leren. Mijn weblogbijdragen maken daar uiteraard deel van uit. In deze blogpost focus ik me op twee onderdelen. In de eerste plaats op hoe ik diverse tools gebruik om bronnen te vinden,

Lees meer ›

Tags: , , ,

Verandert technologie hoe studenten en leerlingen leren?

Technologie is niet van invloed op ons brein, maar beïnvloedt wel onze leerstrategieën. Dat concludeer ik op basis van het betoog Is technology changing how students learn? van cognitief psycholoog Daniel Willingham.

Lees meer ›

Tags: , , , , ,

Technologie van de toekomst faciliteert alomtegenwoordig, ingebed, leren

Abhijit Kadle laat zien dat we over steeds meer informatie beschikken, en over technologie die steeds krachtiger, ‘intelligenter’ en kleiner wordt. Computers worden dan ook overal in geïntegreerd. Dat maakt ‘embedded ubiquitous learning‘ mogelijk: alomtegenwoordig en ingebed. Maar past deze manier van leren bij ons allemaal?

Lees meer ›

Tags: , ,

Geleerde lessen over leren uit The Intouchables

Ik ben vermoedelijk één van de laatsten die de prachtige film The Intouchables in de bioscoop heeft gezien. Honderdduizenden zijn mij in Nederland voorgegaan. Deze Franse film herbergt m.i. twee geleerde lessen voor het onderwijs.

Lees meer ›

Tags: , ,

Docentprofessionalisering relatie hersenen en didactiek is verspilde moeite

De laatste paar jaar wordt er veel aandacht besteed aan de werking van de hersenen, in relatie tot onderwijs en leren. Docenten zouden meer moeten weten over de werking van de hersenen, om daar didactisch op in te kunnen spelen. Cognitief psycholoog Daniel Willingham noemt dat je reinste tijdsverspilling.

Lees meer ›

Tags: , , , , , ,

Top

%d bloggers liken dit: