Blog Archives

Veranderingen in organisatieleren

Julian Stodd is volgende week keynote spreker tijdens editie 2018 van de Next Learning. Ik volg hem sinds een tijdje. Vandaag heeft hij een bijdrage geschreven met de titel The Reality of Learning die ik hier wil bespreken.

Lees meer ›

Tags: , , ,

Wat bevordert de nieuwe lerende organisatie?

Het concept van de ‘lerende organisatie’ is nodig aan herijking toe. Op basis van een data-analyse onderscheidt Towards Majority zes kenmerken van de nieuwe lerende organisatie. Als organisaties deze kenmerken willen hebben, dan betekent dit niet minder dan een transformatie van de L&D-functie.

Lees meer ›

Tags: , , ,

Is afleren vaak belangrijker dan leren?

We leven in een complexe, maar ook boeiende tijd. Dit tijdperk vraagt er niet alleen om dat we blijven leren, maar ook dat we zaken afleren. Organisaties zitten zich namelijk vaak zelf in de weg doordat ze vasthouden aan oude mentale modellen. Zou dit ook voor leren, opleiden en onderwijs gelden?

Lees meer ›

Tags: , ,

Onderwijs faalt in het gebruik van ICT

Op dit moment krijgt de overheid er van langs als het gaat om de implementatie van ICT. Volgens Marc Weston slaagt het onderwijs er ook onvoldoende in om ICT op een adequate manier te benutten.

Lees meer ›

Tags: , ,

Hoe vergroot ik het lerend vermogen van mijn organisatie #NLE14

Aad Streng en Jean In het Panhuis gingen tijdens hun sessie van Next Learning 2014 in op het belang van een integrale en multidisciplinaire aanpak om als organisatie continu verbeteringen te realiseren. Mede op basis van hun ervaringen bij Philips en ING illustreerden zij dit pleidooi.

Lees meer ›

Tags: , ,

Elf principes voor de ontwikkeling van een lerende organisatie

Nick Shackleton-Jones vat in elf principes samen hoe een organisatie een lerende organisatie kan worden. Ik lever per punt commentaar.

Lees meer ›

Tags:

Gratis webinar Thijs Homan over organisatieverandering

Op 9 december 2013 verzorgt hoogleraar Thijs Homan een gratis webinar over “Het et-cetera principe, een nieuw perspectief op organisatieontwikkeling”. Thijs Homan geniet brede bekendheid vanwege zijn uitgesproken visie op organisatieverandering. Het webinar vindt plaats van 13.00 uur tot 13.30 uur en is gratis bij te wonen via OpenU.

Lees meer ›

Tags: , ,

Naar betekenisvolle organisaties (#in)

Volgens Umair Haque wordt de economische crisis vooral veroorzaakt door het gedrag van bedrijven uit het industriële tijdperk.

Instead of creating enduring, authentic value for people, they’re consistently, systematically, one might say habitually extracting wealth from them — and the result is the game of musical chairs writ large that is this crisis.

Lees meer ›

Tags: , ,

Top

%d bloggers liken dit: