Blog Archives

De uitdagingen van mobile learning #oeb13

Mobiel leren trekt nog steeds het nodige publiek aan. Dat bleek uit de drukbezochte laatste sessie van de Online Educa Berlijn. Toen ik in 2003 voor het eerst de Online Educa bezocht, werd deze manier van leren al als veelbelovende trend beschreven. Maar tien jaar later zijn nog steeds uitdagingen.

Lees meer ›

Tags: , ,

Tablets beïnvloeden leergewoontes

Geef lerenden tablets om thuis te gebruiken, en ze gaan meer intensief leren. Dat is één van de conclusies uit een recent artikel in THE Journal.

Lees meer ›

Tags: , , ,

Mobiele technologie in het Amerikaanse onderwijs

Binnen het Amerikaanse onderwijs is sprake van een gestage stijging van het gebruik van mobiele technologie. Dat blijkt uit een recent onderzoek. Eén van mijn conclusies is dat het Amerikaanse onderwijs op dit terrein zeker niet voorop loopt ten opzichte van het onze (wat vaak wel wordt gedacht).

Lees meer ›

Tags: , , ,

Te veel oog voor technologie en te weinig aandacht voor verborgen agenda’s bij e-learning

Bij de invoering van ICT in het onderwijs zijn we dikwijls nog steeds te technologie-gedreven. Bovendien gaan we te gemakkelijk voorbij aan de verborgen agenda van veel pleitbezorgers van ICT in het onderwijs. Die boodschap haal ik uit een recent artikel over  smartphones in het onderwijs.

Lees meer ›

Tags: , , , , ,

Mobiel leren op de werkplek: hoe het ook anders kan

Bij mobiel leren gaan we dikwijls uit van traditionele didactische paradigma’s. Bij het gebruik van mobiele technologie voor werkplek leren kunnen echter ook verrijkte didactische benaderingen gekozen worden waarbij geen sprake is van ‘push-leren’ maar ‘pull-leren’, en van content-creatie en content-delen in plaats van content-consumptie.

Lees meer ›

Tags: , , ,

Vier manieren om smartphones in het onderwijs te gebruiken

Smartphones kun je op verschillende manieren zinvol in het onderwijs gebruiken. Toch zijn deze apparaten vooral ‘second best‘. De echte meerwaarde voor leren hebben smartphones vooral buiten de school.

Lees meer ›

Tags: , ,

Wat belemmert mobile learning binnen bedrijven?

Volgens Claire van Dashe & Thomson wordt de implementatie van mobile learning binnen het bedrijfsleven door een aantal factoren belemmerd. Daarbij valt op dat zij zich eenzijdig focust op cursussen en trainingen.

Lees meer ›

Tags: , , ,

Tips voor het gebruik van mobiele telefoons in de klas

The Guardian biedt het podium aan een aantal docenten, die vertellen hoe zij mobiele telefoons in hun onderwijs gebruiken. Uit de commentaren blijkt dat menigeen nog steeds vraagtekens plaatst bij het gebruik ervan.

Lees meer ›

Tags: , , , , ,

De natuurlijke adoptie van Bring Your Own Device

Bring Your Own Device (BYOD) impliceert ook een andere manier van lesgeven. En dat vraagt weer om een gedegen voorbereiding. Dat blijkt uit de casus van het Amerikaanse Katy Independent School District, dat drie jaar de tijd heeft genomen voor de invoering van BYOD: How to Launch a Successful BYOD Program.

Lees meer ›

Tags: , , , ,

Mobiele technologie kan formeel en informeel leren verbinden

Eén van de sterke kanten van mobiele technologie is dat het het verschillende leercontexten met elkaar kan verbinden. Daardoor kan een brug geslagen worden tussen formeel en informeel leren. Dat is één van de opvallende conclusies uit het eindrapport van een Europees project.

Lees meer ›

Tags: , , ,

Top

%d bloggers liken dit: