Blog Archives

Inschrijven online masterclass motivatie en onderwijs #OU_Nederland #Welteninstituut

Onlangs blogde ik over een gratis online masterclass over motivatie en onderwijs, die Rob Martens van het Welten-instituut (OU) van 24 juni tot en met 1 juli  verzorgd.  Inmiddels kun je je voor deze masterclass inschrijven.

Lees meer ›

Tags: , ,

Online masterclass motivatie en onderwijs #OU_Nederland #Welteninstituut

Hoe komt het dat wanneer je iets interessant vindt, leren bijna vanzelf lijkt te gaan? En is er wat te zeggen over personalisering van het onderwijs met ICT en motivatie van leerlingen? Op deze en andere vragen gaat hoogleraar Rob Martens van de Open Universiteit met een aantal collega’s in tijdens een gratis online masterclass die duurt van 24 juni tot 1 juli aanstaande.

Lees meer ›

Tags: , ,

Wat motiveert bij online leren?

Hoe kun je er voor zorgen dat lerenden bij online leren geboeid blijven? Hoe kun je voorkomen dat lerenden bij online leren uitvallen? Of je het nu hebt over massive open online courses, over meer kleinschalige en besloten cursussen of over leren in virtuele gemeenschappen: deze vragen zijn in het algemeen relevant.

Lees meer ›

Tags: , , ,

Wat maakt dat mensen graag (online) leren?

Hoe kun je er voor zorgen dan jongeren en volwassenen uit zichzelf graag willen leren? Dus niet omdat bijvoorbeeld hun baan op het spel staat, of omdat zij een tentamen moeten halen? Hoe wek je interesse voor leren? En hoe houd je die interesse vast?

Lees meer ›

Tags: , , ,

Onderwijs moet gericht zijn op het ‘wel’, en niet op het ‘niet’ #ele13

Net als hockeycoach Marc Lammers in 2012, pleitte Claire Boonstra er tijdens het nationale e-learning event voor dat het onderwijs bevordert dat lerenden hun sterke kanten door ontwikkelen, en niet krampachtig focust op het verbeteren van datgene wat je niet kunt. Dat vraagt volgens haar om een ander onderwijssysteem.

Lees meer ›

Tags: , ,

80/20 principe bevordert motivatie om te leren #geniushour

Geef lerenden meer autonomie, en hun motivatie om te leren neemt toe. Motivatieonderzoekers pleiten hier al langer voor. Er zijn scholen die dit toepasssen door zich te laten inspireren door Google’s 80/20 principe. En met succes. Maar wel door meer vrijheid voor lerenden duidelijk in te kaderen.

Lees meer ›

Tags: , , ,

E-learning en intrinsieke motivatie

Het onderwijs zou zich meer moeten richten op het bevorderen van intrinsieke motivatie van lerenden om te leren. Drie elementen lijken hierbij een grote rol te spelen. E-learning kan helpen hier op in te spelen, al gebeurt dat nog onvoldoende.

Lees meer ›

Tags: , , ,

Meer creativiteit en spel in het werk (#in)

Geef docenten een Flip Camera, discussieer over mogelijkheden en kijk wat er gebeurt. Dat is in essentie het doel van de pilot Podstars van Martin Weller. In The Podstars lessons blikt Weller terug op deze pilot.

Volgens Weller waardeerden de vrijwillig deelnemende docenten het open karakter van het project (hun autonomie was groot).

Lees meer ›

Tags: , , , ,

Van het nature-nurture naar het brein-didactiek-motivatietheorie debat (#in)

Toen ik in de jaren tachtig van de vorige eeuw pedagogische wetenschappen studeerde, was één van de toen actuele academische discussies: worden de eigenschappen van een individu vooral bepaald door aanleg (zijn ze aangeboren?) of door de leefomgeving (opvoeding)? Volgens John Locke zijn kinderen bij hun geboorte bijvoorbeeld een onbeschreven lei (tabula rasa).

Lees meer ›

Tags: , , , , , ,

Top

%d bloggers liken dit: