Blog Archives

Open badges zijn nog geen beoordelingen

Openness and the Future of Assessment stipt een boeiend issue aan: het beoordelen van deelname aan open education. De in opkomst zijnde Open Badge Infrastructure (OBI) biedt daar geen oplossing voor, blijkt. Het gebruiken en analyseren van ‘big data’ wel?

Lees meer ›

Tags: , , , , ,

Trendrapport Open Educational Resources 2012

Vandaag is het Trendrapport Open Educational Resources 2012 van de Special Interest Group Open Educational Resources (SIG OER) van Stichting SURF verschenen. Het rapport beschrijft de stand van zaken na tien jaar OER, en gaat in op een aantal trends. De publicatie bestaat uit een groot aantal artikelen.

Lees meer ›

Tags: , , ,

Reflectie op businessmodellen Open Educational Resources (#in #SA_OER)

Vrijdag j.l heb ik een SURF Academy-seminar over businessmodellen voor Open Educational Resources bijgewoond. In twee blog posts heb ik hier verslag van gedaan (hier en hier). In deze bijdrage wil ik er in het algemeen op reflecteren.

  • De meeste Nederlandse instellingen voor hoger onderwijs staan nog aan het begin van het toepassen van OER.

Lees meer ›

Tags: , ,

Businessmodellen voor Open Educational Resources deel 2  (#in #SA_OER)

Vandaag heb ik een seminar van de SURF Academy over businessmodellen voor Open Educational Resources (OER) bezocht. Dit is de tweede blogpost over dit seminar. Hierin staan met name praktijkcases centraal.

Ellen Kuipers van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen gaf aan dat OER bij de HAN nog in de kinderschoenen staat.

Lees meer ›

Tags: , ,

Businessmodellen voor Open Educational Resources (#in #SA_OER)

Vandaag heb ik een seminar van de SURF Academy over businessmodellen voor Open Educational Resources (OER) bezocht. Onder leiding van dagvoorzitter Frans Leijnse hebben we ons gebogen over  kosten en opbrengsten van OER. In twee blogposts wil ik hier verslag van doen.

Theo Huibers (o.a. lector en hoogleraar) ging in op de toekomst van het hoger onderwijs.

Lees meer ›

Tags: , ,

Toegankelijk onderwijs via OER maakt overheidsingrijpen noodzakelijk (#in)

In de VS is het Huis van Afgevaardigden in verzet gekomen tegen een programma van het ministerie van Arbeid dat community colleges geld wil geven voor de ontwikkeling van open educational resources voor job training programma's. De overheid zou door haar bemoeienis marktwerking verstoren en oneerlijke concurrentie in de hand werken.

Lees meer ›

Tags: , ,

Wat zijn commerciële doeleinden bij Creative Commons? (#in)

Naar aanleiding van Steve Wheeler's blogpost over open content en commerciële organisaties ben ik gaan nadenken over de termen 'commercieel gebruik' en 'commerciële doeleinden' binnen Creative Commons. Het valt mij namelijk op dit nergens gespecificeerd wordt wat hiermee wordt bedoeld (ik kan de informatie in elk geval niet zo snel vinden).

Lees meer ›

Tags: , ,

Gebruik open educational resources loont (#in)

In de blogpost Business games benadrukt Steve Wheeler (naar aanleiding van zijn keynote van gisteren) dat mensen die voorstander zijn van open educational resources, dat niet alleen vanuit altruïstische overwegingen doen (om leermaterialen beschikbaar te stellen aan hen die het niet kunnen betalen).

Open educational resources zijn relevant voor commerciële bedrijven zoals uitgevers of gameontwikkelaars.

Lees meer ›

Tags: , ,

Open cursus Toekomst van het Onderwijs (#in #CELSTEC)

George Siemens en Stephen Downes organiseren al een paar jaar een Open Course rond connectivisme. Een aantal medewerkers van de Goethe Universirteit in Frankfurt am Main hebben het initiatief genomen voor een Duitstalige OpenCourse over de Toekomst van het Onderwijs (in Duitsland kennen ze het onderscheid tussen Lernen en Lehren).

Lees meer ›

Tags: , ,

Onderwijscolloqium Van StOER naar OpenU (#in)

Vanmiddag heb ik bij de Open Universiteit een onderwijscolloqium verzorgd over het project dat ik bij mijn werkgever mag leiden. Aanvankelijk heette dit project "Strategie Open Educational Resources" (StOER). Omdat het project over veel meer gaat dan open educational resources (en de vlag dus de lading niet meer dekte),

Lees meer ›

Tags: , , , , , ,

Top

%d bloggers liken dit: