Blog Archives

Gepersonaliseerd leren: what’s new?

Op het gebied van ICT en leren zijn meerdere thema’s erg actueel. Gepersonaliseerd leren is zo’n onderwerp. Er worden ook steeds vaker kritische vragen gesteld over dit onderwerp.

Lees meer ›

Tags: , , ,

Een school zonder docenten?

Met enige regelmaat lees over initiatieven die een alternatief willen zijn ten opzichte van het bestaande onderwijssysteem. De Franse school ’42’ zou zo’n alternatief willen zijn. Binnen het onderwijsconcept werken lerenden aan het oplossen van problemen, zonder docenten.

Lees meer ›

Tags: , ,

Van elektronische leeromgeving naar “learning ecosystem”

De Educause Learning Initiative signaleert een ontwikkeling van alomvattende elektronische leeromgevingen naar leer-ecosystemen. Men ziet daarbij kansen, maar ook onzekerheden. De Nederlandse Open Universiteit is overigens met deze ontwikkeling aan de slag.

Lees meer ›

Tags: , ,

Van een gesloten leermanagement systeem naar een open persoonlijke leeromgeving

Het leermanagement systeem is in feite een reflectie van een gesloten onderwijssysteem. Het is echter de vraag of open, persoonlijke, leeromgevingen tegemoet komen aan de behoeften van docenten en lerenden. Zij leren en werken immers binnen dat gesloten onderwijssysteem.

Lees meer ›

Tags: , ,

Internet leidt tot educatieve klimaatverandering

Er wordt al lange tijd verkondigd dat het onderwijs moet veranderen, en zal veranderen. Waarom is de kans daarop groter dan ooit te voren, en kan onderwijsinnovatie als gevolg van internettechnologie vergeleken worden met klimaatverandering.

Lees meer ›

Tags: ,

Geef lerenden de mogelijkheid om zelfgestuurd te leren

Ons onderwijssysteem werkt voor bepaalde lerenden als een verstikkend keurslijf. E-learning kan bijdragen om lerenden meer autonomie te geven in de manier waarop zij willen leren. Tegelijkertijd moeten we ons realiseren dat deze manier van leren niet voor alle lerenden geschikt is.

Lees meer ›

Tags: , ,

Is het onderwijs dood?

Vanuit de hoek van radicale onderwijsvernieuwers en -visionairs wordt vaker gepleit voor ontschoolsing van de maatschappij (Illich, 1972). Verleden week las ik een vergelijkbaar statement van een VWO-leerling. Als je zijn betoog vergelijkt met mijn VWO-onderwijs van meer dan 30 jaar geleden, is weinig veranderd. Maar betekent dit ook dat het onderwijs dood is?

Lees meer ›

Tags: , , , ,

Ontwikkelingen die het onderwijssysteem aan het wankelen brengen

Bestaande onderwijssystemen staan vanuit verschillende kanten onder druk. Er zijn auteurs die ontwikkelingen waarnemen die zullen leiden tot een trendbreuk. Wat zijn die ontwikkelingen? Is er een verband met een recente Europese studie naar de toekomst van het onderwijs?

Lees meer ›

Tags: , , , ,

Waarom doet het Finse onderwijs het zo goed? (#in)

Het Finse onderwijssysteem staat bekend als een systeem dat tot goede prestaties leidt. Het artikel Why Are Finland's Schools Successful? onderzoekt de vraag waarom. De bijdrage bestaat uit feiten en anekdotes.

Zo lees je bijvoorbeeld dat leerlingen maar één centraal examen maken (in het laatste jaar van de middelbare school),

Lees meer ›

Tags: , , ,

Top

%d bloggers liken dit: