Blog Archives

Leeromgevingen, zelf- en instituutsgeorganiseerd leren

Op het gebied van leren en ontwikkelen gaat het te vaak om ‘of-of’. Of een persoonlijke leeromgeving, of een institutionele elektronische leeromgeving. Om informeel leren of formeel leren. Ik vind dit weinig vruchtbare discussies. Volgens mij kun je beter denken in termen van continuüms, en verschillende manieren van leren daarop onder te brengen.

Lees meer ›

Tags: , , ,

De rol van Twitter bij professionalisering via een persoonlijk leernetwerk

Sociale media, en speciaal Twitter, spelen vandaag de dag een belangrijke rol bij het ontwikkelen, onderhouden en gebruiken van een persoonlijk leernetwerk. Je wordt je bewust van ideeën en mogelijkheden die eerst onontgonnen gebied voor jou waren. Het cureren van informatie is daarbij een essentiële bekwaamheid.

Lees meer ›

Tags: , , ,

Tips voor het creëren van een persoonlijk leernetwerk

Een persoonlijk leernetwerk is van grote waarde voor een levenlang leren. Daarvan ben ik mede op basis van mijn persoonlijke ervaring overtuigd. Mark Wagner geeft tien tips voor het creëren van een persoonlijk leernetwerk. Eigenlijk zijn het geen tien tips, maar negen tips en één effect.

Lees meer ›

Tags: , , ,

Persoonlijke leeromgevingen kunnen met recommender systemen cognitieve belasting reduceren (#in)

In First steps towards an integration of a Personal Learning Environment at university level gaan Martin Ebner, Sandra Schön, Behnam Taraghi, Hendrik Drachsler en Philip Tsang in op de uitdagingen van persoonlijke leeromgevingen binnen het hoger onderwijs.

Persoonlijke leeromgevingen (PLE), gebaseerd op mash up technologie, worden gezien als middel om het gebruik van diverse sociale media hanteerbaar te maken,

Lees meer ›

Tags: , ,

Sociale media combineren met elektronische leeromgevingen? (#in)

Willen studenten sociale media die zij privé en voor zelfgeorganiseerd leren gebruiken integreren met de elektronische leeromgeving van de onderwijsinstelling? De ontwikkelaars van de applicatie Mixable beantwoorden deze vraag met een overduidelijk 'ja'.

Zij hebben geconstateerd dat veel conversaties over het onderwijs plaats vinden via sociale media zoals Facebook en Twitter.

Lees meer ›

Tags: , , , ,

Presentatie Studium Generale over sociale media als persoonlijke leeromgeving (#in #wrple)

Vandaag verzorg ik bij STOAS Hogeschool een studium generale over het gebruik van sociale media voor leren en onderwijs. Daarin laat ik ook zien hoe ik zelf sociale media gebruik als persoonlijke leeromgeving.

Lees meer ›

Tags: , , ,

Studium Generale over sociale media als persoonlijke leeromgeving (#in #wrple)

Morgenmiddag verzorg ik een studium generale over het gebruik van sociale media als persoonlijke leeromgeving. Ik gebruik hierbij Twitter als back channel. Je kunt de tweets hier volgen. De hashtag is #wrple.

In de -hopelijk interactieve- presentatie sta ik stil bij sociale media, opvattingen over leren,

Lees meer ›

Tags: , , ,

Heeft het e-portfolio nog bestaansrecht? (#in)

Donald Clark heeft wat los gemaakt met zijn kritische blogpost E-portfolios – 7 reasons why I don’t want my life in a shoebox. Hij stelt onder meer:

Politicians and educators of the ‘control freak variety’ love the idea, but like identity cards, the rest of us seem to be completely indifferent.

Lees meer ›

Tags: , , , ,

De kernelementen van het 3P leermodel (#in)

Stephen Downes attendeert zijn lezers op een paper over het The 3P Learning Model:

a vision of learning characterized by the convergence of lifelong, informal, and personalized learning within a social context.

De auteurs -Mohamed Amine Chatti,

Lees meer ›

Tags: ,

Start persoonlijke leeromgeving TU Graz (#in)

Martin Ebner meldt dat de TU van Graz (Oostenrijk) vanaf vandaag een persoonlijke leeromgeving (PLE) gaat 'uitrollen' (ik zal niet uitwijden over de mogelijke paradox in deze formulering). Zij hebben anderhalf jaar gewerkt aan de ontwikkeling hiervan.

Het mooie is dat de TU Graz ook een gastaccount heeft,

Lees meer ›

Tags: ,

Top

%d bloggers liken dit: