Blog Archives

Wat levert Learning & Development arbeidsorganisaties eigenlijk op?

Het werkveld van leren, opleiden en ontwikkelen kent best een lange traditie van het bepalen van de ‘return on investment’ (wanneer overstijgen de baten van L&D de kosten?). Udemy for Business heeft nieuwe data op dit terrein geanalyseerd. Tot welke inzichten leidt dit?

Lees meer ›

Tags: , , ,

E-learning, return on investment en loze beloftes

Veel beslissers binnen organisaties kiezen voor ‘e-learning’ omdat het zou leiden tot een goedkopere manier van leren en ontwikkelen. Zij laten zich daarbij helaas vaak leiden door loze beloften. Een in meerdere opzichten risicovolle ontwikkeling.

Lees meer ›

Tags: , ,

De kosten van online, blended en traditioneel leren

Is online of blended learning goedkoper dan traditioneel leren? In tijden van economische crises is dit een erg relevante vraag. Zowel voor bedrijfsopleidingen als voor het onderwijs. Het antwoord op deze vraag is echter niet eenduidig te geven, omdat veel factoren dit antwoord beïnvloeden. Samengevat zou je kunnen zeggen: “Ja,

Lees meer ›

Tags: , ,

Indicatoren van de effectiviteit van sociale media (#in)

Ruim tien jaar geleden werd binnen het 'e-learning wereldje' steeds vaker de nadruk gelegd op return on investment (ROI): wanneer betaalt de investering in e-learning zich terug. Een benadering die enerzijds leidt dat we terecht kritisch kosten-baten afwegingen moeten maken, maar anderzijds ook innovaties om zeep kan helpen als te vroeg de nadruk wordt gelegd op ROI.

Lees meer ›

Tags: , ,

Ontwikkelingen op het gebied van corporate learning (en de belemmering van ROI voor innovatie)

In The state of corporate learning and development illustreert Mark Berthelemy dat organisatiecultuur (en niet technologie) beïnvloedt hoe leren en ontwikkelen binnen organisaties vorm krijgen. Een grote uitdaging daarbij is aantonen dat sprake is van een return on investment van een andere manier van corporate learning.

Lees meer ›

Tags: , , , ,

Top

%d bloggers liken dit: