Blog Archives

Een extra dimensie bij teamleren? (#in)

Leren in team … stadia, fasen, niveaus? van Sibrenne Wagenaar gaat in op teamleren, en bevat een voor mij tot dusver nieuw onderscheid in leerstadia van Kasl e.a.:

  • Gefragmenteerd leren: teamleden leren in principe afzonderlijk. Bijvoorbeeld omdat men elkaar nog niet kent. Of omdat teamleden zich onvoldoende beseffen wat de relatie is tussen taken en visies (er is in feite dus nauwelijks sprake van een gemeenschappelijke basis).

Lees meer ›

Tags: , , , ,

Top

%d bloggers liken dit: