Verschillende bijdragen over de metaverse (en leren, opleiden en onderwijs)

Ik ben de afgelopen weken weer diverse bijdragen tegen gekomen over de metaverse, onder meer in relatie tot leren, opleiden en onderwijs.


What Could Web3 Mean for Education?

De metaverse wordt regelmatig geassocieerd met ‘Web3’. In een aparte bijdrage zal ik beargumenteren waarom ik dat een ongelukkige associatie vind (spoiler alert: ken uw geschiedenis).

In deze bijdrage beschrijft Rebecca Koenig eerst de potentie van blockchain-technologie voor het vastleggen van microcredentials die lerenden ook hebben vergaard bij individuele docenten, en niet van instellingen. Koenig stelt kritische vragen bij de intenties van ‘crypto-entrepreneurs‘, die zich graag onttrekken aan overheidstoezicht. Deze ontwikkeling kan bijdragen aan ‘unbundling’ en leiden tot fragmentatie van het onderwijs. Verder verwijst zij naar gedecentraliseerde autonome organisaties die ook leeractiviteiten kunnen gaan verzorgen. Deze DAO’s worden dan ‘bestuurd’ door leden, en niet door managers. Deze ontwikkelingen komen dan samen in de metaverse. Op dit moment wordt zelfs gewerkt aan een ‘Eduverse’:

In the Eduverse, teacher avatars will teleport around to digital edtech hubs, where they can learn new technology skills to add to their credential chains. They’ll pop into marketplaces, where they can, say, trade lesson plans they’ve created for tokens. They’ll check out career centers where they can look for new jobs. And they’ll relax in lounges, where they can chat with fellow teachers from other countries.

De digitale kloof ziet Koenig als een belangrijke belemmering voor het succes van deze ontwikkeling.

Metaverse and edtech: How do they work together?

Sirisilp Kingship onderzoekt hoe onderwijs er binnen de metaverse uit zal gaan zien. hij beschrijft een korte casus en legt uit wat de metaverse is (o.a. het idee van het combineren van werelden en het onderdompelen). In relatie tot leren, opleiden en onderwijs moet je dan denken aan een een digitaal universum waarin alle gebruikers interacteren met educatieve inhoud. Aan een 3D omgeving waarin je je verplaatst van het ene perceel (op het gebied van biologie) naar het andere (zoals geschiedenis). Docenten leggen verbindingen tussen verschillende onderwerpen. Augmented reality, virtual reality en mixed reality visualiseren onderwerpen en stellen je in staat bijna echte ervaringen op te doen. Artificiële intelligentie kan de kwaliteit van leren verbeteren. De auteur denkt bijvoorbeeld aan het aanpassen van leertrajecten aan ‘leerstijlen’, waarvan we inmiddels weten dat dit een onderwijsmythe is. Gamification wordt ook toegepast. Personalisering is volgens deze auteur een sleutelwoord van onderwijs in de metaverse.

Amid the Hype over Web3, Informed Skepticism Is Critical

Elizabeth M. Renieris roept op tot een kritische houding ten aanzien van deze ontwikkeling. Zij verzet zich tegen de retoriek van ‘cyberlibertairen’ met hun ongebreidelde vrijheid van meningsuiting, vrije marktdenken en aversie van toezicht. Dit denken heeft ons veel schade berokkend. Denk aan desinformatie, versterkt racisme, haat, machtsconcentraties, giftige bedrijfsmodellen en beperkte verantwoordingsplicht. Als we niet uitkijken dan versterkt de metaverse deze kwalijke effecten, meent Renieris. Volgens deze auteur moeten we lessen trekken uit hoe de eerdere versies van het internet zijn verlopen. Dit vereist een kritisch perspectief. Technologiegedreven pogingen om macht te “decentraliseren” zonder de sociale, politieke en economische factoren aan te pakken die macht en rijkdom concentreren, zoals decennia van neoliberaal beleid dat is gebaseerd op de illusie van individuele keuze en controle, zijn volgens deze auteur gedoemd te mislukken.

We cannot hope to meet the challenges posed by digital technologies with the same uncritical techno-solutionism and optimism that have failed us in the past, or by continually believing that the solution to technology-related problems is new or more technology.

We moeten niet blijven bouwen, maar ook repareren wat stuk is. Anders stapelen de genoemde problemen zich op en verergeren ze.

If we just keep building without repairing what exists or applying lessons learned along the way, we will continue to spin our wheels as the same problems accumulate and amplify. In this way, our technology may evolve, but our relationship to it (and to each other) can only degrade.

From Web3 to Ed3 – Reimagining Education in a Decentralized World

De kern van deze bijdrage is volgens de auteurs:

  • Onderwijs is de sleutel tot menselijke bloei. De huidige modellen leiden niet tot optimaal leren voor de meerderheid van de mensen over de hele wereld.
  • Web3 heeft ontwerpers in staat gesteld hun werk online te bezitten, ed3 bevordert eigenaarschap van lerenden over hun eigen onderwijs.
  • Ontluikende ed3-modellen verbeteren de toegang, betaalbaarheid en accreditatie van het onderwijs. Er is echter nog veel werk te verrichten.

VB Special Issue

Venture Beat heeft onlangs een speciale uitgave gepubliceerd met diverse bijdragen over de metaverse:

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Delen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

* Checkbox GDPR is verplicht

*

Ik ga akkoord

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.