Website curriulumontwikkeling in het hoger onderwijs

Binnen onderwijsinstellingen zijn groepen docenten bezig met het doorontwikkelen of vernieuwen van hun curricula. Daarbij is het m.i. van belang dat goed doordacht te doen, en gebruik te maken van inzichten op basis van onderwijsonderzoek. Helaas is onderwijsonderzoek niet altijd heel toegankelijk voor deze curriculumontwikkelaars. Het lectoraat Professionalisering van het Onderwijs van Zuyd Hogeschool wil daar iets aan doen.

Via de Nieuwsflits OnderwijsOntwikkeling van Zuyd (archief, abonneren) stuitte ik gisteren op de website Curriculumontwikkeling in het hoger onderwijs van het lectoraat Professionalisering van het Onderwijs van Zuyd. De samenstellers hebben een literatuurstudie uitgevoerd naar recent onderzoek over curriculumontwikkeling en vertalen de resultaten in begrijpelijke en praktische richtlijnen voor diegenen die bezig zijn met de ontwikkeling van onderwijs.

Niet vanuit het idee dat er voor die onderwijskundige kwesties eenduidige en pasklare oplossingen te vinden zijn, maar vanuit het idee dat er in recent wetenschappelijk onderzoek ideeën te vinden zijn die bij kunnen dragen aan oplossingen.

De auteurs ordenen bijdragen in de volgende thema’s.

Curriculumontwerp

Bron: Lectoraat Professionalisering van het Onderwijs, Zuyd Hogeschool. Gebaseerd op O’Neill, 2015 (pdf).

Deze thema’s zijn ontleend aan Geraldine O’Neill – Curriculum design in Higher Education: theory to practice (2015), pdf) en vervolgens vertaald.

Voorbeelden van artikelen zijn:

  • Welke kenmerken heeft een toekomstbestendig curriculum?
  • Welk beroepsbeeld van studenten bepaalt hun studiesucces?
  • Hoe organiseren we de stagebegeleiding?

Behalve op thema’s, kun je ook op categorieën zoeken (zoals blended curriculum, leeropbrengsten of ontwerpmethode). Uiteraard zijn artikelen on der meerdere categorieën ondergebracht. Verschillende categorieën leiden daardoor tot dezelfde bijdragen.

Handig is ook het onderdeel ‘laatste bijdragen’ (zonder RSS-feed) en de zoekfunctie.

Het lectoraat Professionalisering van het Onderwijs van Zuyd zal deze website verder uitbouwen.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Wilfred Rubens (1964) currently works as an independent consultant, project leader, blogger and teacher in the field of technology enhanced learning. He leads innovative projects, he provides advice, keynotes, presentations, workshops and classes about technology enhanced learning. Wilfred has been professionally involved in e-learning for more than 20 years. For more than 15 years he blogs about ICT and learning. He is (co-)author of a book about elearning trends and developments (in Dutch), and a book about social learning. Wilfred is also one of the editors of the Dutch portal e-learning.nl, member of the advisory board of the anual Dutch Next Learning conference and member of the advisory board of the ONLINE EDUCA BERLIN. wilfred@wilfredrubens.com http://www.wilfredrubens.com

Tags: , , ,
Top

%d bloggers liken dit: