Welke onderwijsactiviteiten kunnen niet door een robot worden uitgevoerd?

Half juli schreef ik over beroepen die waarschijnlijk niet vervangen kunnen worden door robots.  De aard van het werk is daarbij van invloed. Welke onderwijsactiviteiten kunnen bijvoorbeeld niet worden gerobotiseerd?

AI

Foto: geralt, Pixabay

Volgens Anya Kamenetz kunnen robots de volgende onderwijsactiviteiten niet uitvoeren:

  • Een knuffel geven. Daarmee doelt zij op empathie kunnen tonen, maar ook op kunnen samenwerken, kunnen communiceren en leiding kunnen geven.
  • Een mysterie oplossen. Volgens Kamenetz kunnen robots vragen verkennen. Maar je hebt mensen nodig om vragen te genereren. Nieuwsgierigheid is volgens de auteur een menselijke eigenschap.
  • Een verhaal vertellen. Daarmee doelt zij op het ontdekken van patronen op basis van data, op het maken van analyses. Of op het toepassen van waarden en ethiek binnen situaties.
  • Embodied intelligence‘: daarmee doelt de auteur op eenvoudige, faciliterende, werkzaamheden die overigens vaak weinig worden gewaardeerd (zoals het smeren van een boterham).

Anya Kamenetz stelt dat, als deze activiteiten niet kunnen worden gerobotiseerd, we binnen het onderwijs ons vooral moeten focussen op de bekwaamheden die nodig zijn om deze bekwaamheden toe te passen (zoals kritisch denken, teamwork en creativiteit).

Kamenetz gaat wat mij betreft uit van de huidige situatie. Dit terrein is echter sterk in ontwikkeling (zo onderstreept ook Wilco Bonestroo in een reactie op mijn eerdere blogpost op LinkedIn). Wilco verwijst daarbij naar de TED talk van Jeremy Howard: “The wonderful and terrifying implications of computers that can learn” (die ik zelf nog niet heb bekeken).

Ik vraag me bijvoorbeeld af of het “oplossen van een mysterie” en het “vertellen van een verhaal” op een gegeven moment niet ook door een robot worden uitgevoerd.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Wilfred Rubens (1964) currently works as an independent consultant, project leader, blogger and teacher in the field of technology enhanced learning. He leads innovative projects, he provides advice, keynotes, presentations, workshops and classes about technology enhanced learning. Wilfred has been professionally involved in e-learning for more than 20 years. For more than 15 years he blogs about ICT and learning. He is (co-)author of a book about elearning trends and developments (in Dutch), and a book about social learning. Wilfred is also one of the editors of the Dutch portal e-learning.nl, member of the advisory board of the anual Dutch Next Learning conference and member of the advisory board of the ONLINE EDUCA BERLIN. wilfred@wilfredrubens.com http://www.wilfredrubens.com

Tags: , , ,
Top

%d bloggers liken dit: