Aanbevelingen flipped classroom #owd12

Verleden week heb ik tijdens de Onderwijsdagen een sessie over de flipped classroom verzorgd volgens het concept van de flipped classroom. Ik heb de aanwezigen o.a. gevraagd om aanbevelingen te formuleren voor docenten en bestuurders.

De opdracht luidde:

Een groep studenten HBO Pedagogiek moet veel voorkomende opvoedingsproblemen leren kennen, en weten hoe deze aan te pakken.

 • Bedenk samenhangende leeractiviteiten, uitgaande van flipped classroom.
 • Welke prikkels en hobbels signaleer je?
 • Welke aanbevelingen geef je ten behoeve van de realisatie (aan docenten en bestuurders)

Ik ontving gisteren een casusbeschrijving van Esther, Marten, Edward en Debbie. Verder heb ik gezocht op de hashtag #owd12fc. Daarbij viel mij op dat je niet elke tweet met deze hashtag te zien krijgt. Jeroen Bottema heeft bijvoorbeeld zes stappen getweet.

Opzet onderwijs Esther, Marten, Edward en Debbie:

Kennis opdoen
Introductiecollege met kort overzicht van de theorie van opvoedkundige problemen en hoe daarmee om te gaan. Verdere theorie over de opvoedkundige problemen wordt in verschillende kennisclips aangeboden zodat de student dat thuis kan bekijken. Er is al veel materiaal hiervoor te vinden.

Er wordt extra ondersteunend leermateriaal aangeboden in tekst en video over probleemsituaties, kenmerken van verschillende problemen, diagnosticeren en opzetten van een behandelplan. Dit bestuderen de studenten buiten het college om.

Kennis toepassen
In het werkcollege wordt met casussen gewerkt, bv in een groepsopdracht. Met welk opvoedkundig probleem hebben we te maken, wat kun je doen en hoe ga je dit aanpakken. De kennis hiervoor wordt thuis opgedaan, zie boven. De opdracht wordt voorafgaand aan het werkcollege uitgewerkt. In het werkcollege wordt deze uitwerking per groepje gepresenteerd, waarbij zij elkaar feedback geven.

Stappen van Jeroen:

 • Stap 1. Introduceren werkwijze, didactisch model en complexe cases voor leerteams studenten.
 • Stap 2: studenten hebben toegang tot theorie in de vorm van artikelen, weblectures, links, etc. Duidelijk omschreven.
 • Stap 3. Studenten maken zelf beslissingen ten aanzien van bekijken weblectures etc. om dilemma op te lossen. Moeten dat verwoorden.
 • Stap 4 Fysieke bijeenkomsten gericht op dialoog: vragen stellen, peer- en expertfeedback, delen en presenteren: diep leren.
 • Stap 5 Alles ondersteund door online leeromgeving met bijvoorbeeld forum om daar dialoog voor te bereiden en voort te zetten.
 • Stap 6 Evaluatie van gekozen aanpak, bijstellen naar aanleiding van feedback, etc.

Prikkels en hobbels

Hobbels

 • In voorbereidingstijd, herontwerpen van je onderwijs kost tijd. Ook als je geen video maakt of gebruikt.
 • De docent moet ervoor open staan. Er is een zekere urgentie nodig, er moet echt probleem zijn om de docent hiermee aan de slag te laten gaan. Als je onderwijs nu goed loopt is er geen urgentie.
 • Logistiek met veel deelnemers (200+)
 • Zonder voorbereiding klas uit, playlist, als nodig gesloten omgeving, geen instructie geven tijdens de les tijd nemen voorbereiding
 • Instructie moet zeer precies zijn on goede input naar sessie te garanderen.

Prikkels

 • Bevorderen van het dieper leren; beter resultaat te krijgen. Zeker in de deeltijd is dit handig.
 • Simpel platform (edmodo) meer devices

Aanbevelingen

 • Succes wordt bepaald door mate waarin men er in slaagt vrijblijvendendheid weg te nemen.
 • Laat docent ervaren wat de voordelen zijn van de flipped classroom.
 • Ondersteuning bieden in het hele proces.
 • Facilitering in tijd, zeker als er echt een herontwerp van het onderwijs moet plaatsvinden.

Hieronder vind je mijn presentatie. Het zijn vooral stellingen en de opdracht.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Tags: ,
Top

%d bloggers liken dit: