Competenties stromen in een bedding van kennis (#in)

Onlangs verscheen onder de vlag van MBO 2010 de publicatie Competenties stromen in een bedding van kennis. Het bureau SARV had de opdracht gekregen om opvattingen van jongeren met betrekking tot competentiegericht leren in kaart te brengen.

Veel nieuwe informatie hierover bevat de publicatie niet. Jongeren staan op zich positief tegenover competentiegericht leren, maar hebben vaak kritiek op de uitvoering ervan (zoals gebrekkige ICT-faciliteiten, onduidelijke beoordelingen en krakkemikkige roosters). Jongeren willen liever een gewoon cijfer dan een "vage beoordeling zoals 'voldoende'" (geen wonder als je je hele leven lang zo beoordeeld bent). Zij zijn positief als de opleiding goed is opgebouwd en als gemotiveerde, betrokken, onderwijsgevenden werken met kwalitatief goed materiaal. Goed onderwijs wordt dan bepaald door factoren als:

  • Open communicatie tussen leerlingen en onderwijsgevenden.
  • Duidelijke structuur.
  • Voorbeeldfunctie van de onderwijsgevende.
  • Ruimte voor de mens achter de beroepsbeoefenaar.

Wie overigens denkt dat de auteurs zich beperken tot opvattingen over competentiegericht leren, komt bedrogen uit. Zij gaan ook uitgebreid in op 'de jongeren'. Net als de auteurs van de Generatie Einstein generaliseren zij daarbij behoorlijk (ik kan ook geen verwijzing naar onderzoek ontdekken). De publicatie bevat ook feitelijke onjuistheden. Er zijn bijvoorbeeld niet meer websites dan er mensen zijn, wel web-pagina's. Ook geven de auteurs aan dat er een verband bestaat tussen roosterwijzigingen en een verstoord ontwikkelingsproces van jongeren (p. 17). Nou ja!

Toch staat er lezenswaardige onderdelen in het rapport. Ik denk daarbij aan de wijze waarop jongeren met informatie omgaan (is onderzoek gedaan naar deze 'delete functie'?) en naar het belang dat jongeren hechten aan authenticiteit (is inderdaad onderzocht). Ook geeft men terecht aan dat het ontsluiten van lesstof en mededelingen via een elektronische leeromgeving, er nog niet automatisch voor zorgt dat leerprocessen ook daadwerkelijk plaatsvinden.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Wilfred Rubens (1964) currently works as an independent consultant, project leader, blogger and teacher in the field of technology enhanced learning. He leads innovative projects, he provides advice, keynotes, presentations, workshops and classes about technology enhanced learning. Wilfred has been professionally involved in e-learning for more than 20 years. For more than 15 years he blogs about ICT and learning. He is (co-)author of a book about elearning trends and developments (in Dutch), and a book about social learning. Wilfred is also one of the editors of the Dutch portal e-learning.nl, member of the advisory board of the anual Dutch Next Learning conference and member of the advisory board of the ONLINE EDUCA BERLIN. wilfred@wilfredrubens.com http://www.wilfredrubens.com

Tags: , ,
Top

%d bloggers liken dit: