Blog Archives

Het gebruik van ICT binnen Configuraties mbo-opleidingen (#in)

Toen ik gisteren met collega Leo Geurts sprak over de Ecbo-publicatie Configuraties mbo-opleidingen van Joke Huisman, realiseerde ik me dat ik nog niet had geblogd over dit rapport. Terwijl deze uitgave dat wel verdient. Ik probeer in deze bijdrage deze typologie ook aan te vullen, als het gaat om het gebruik van ICT in het onderwijs.

Lees meer ›

Tags: , , , ,

Competent City afgesloten met Hoe het leren stroomt (#in #compcit)

Dit is mijn laatste blogpost over het congres Competent City. Ik geef een algemene impressie en verwijs ook als samenvatting naar eerdere bijdragen. 

Over het debat over social media in het mbo zal ik niet uitgebreid bloggen. Ik zat zelf in het discussiepanel, en vindt dat anderen hier maar uitgebreid op moeten reflecteren.

Lees meer ›

Tags: , , ,

Vinger aan de pols met procesgestuurd leren (#in #compcit)

Na de lunch van Competent City ben ik naar een workshop geweest over de invoering van procesgestuurd leren binnen het mbo (in het bijzonder schilderopleidingen). De schildersopleidingen van een aantal regionale opleidingscentra hebben beroepstaakgericht leren ingevoerd. Daarbij is sterk geleund op extern ontwikkeld materiaal. Leerlingen misten aanvankelijk structuur en houvast.

Lees meer ›

Tags: , , ,

Talentmanagement vanuit strategisch perspectief (#in #compcit)

Na de plenaire opening van CompetentCity heb ik een inspiratiecollege van Lidewey van der Sluis gevolgd.
Zij maakte een onderscheid tussen talent en competentie. Een competentie is een ontwikkeld talent, en een talent is een latente competentie. Sommige competenties zijn echter niet ontwikkeld op basis van een talent, maar op basis van prikkels uit de omgeving.

Lees meer ›

Tags: , , , ,

Veranderkracht: dromen, durven, doen (#in #compcit)

Ben Tiggelaar benadrukte tijdens CompetentCity dat veranderingen nooit meer over gaan. Je moet dus structureel en continu werken aan je veranderkracht. Enkele wetenswaardigheden die hij op een vlotte manier met de zaal deelde:
– Gedrag volgt lang niet altijd de intenties.
– Kleine acties zijn belangrijker dan grote beslissingen.

Lees meer ›

Tags: , , , ,

Beroepsonderwijs voor dertig plussers niet meer bekostigd (#in #compcit)

Vandaag is de zesdaagse van het beroepsonderwijs geopend met Competent City. De dag werd geopend met een vraaggesprek tussen demissionair staatssecretaris van Onderwijs, Marja van Bijsterveld, en Jan van Zijl (voorzitter MBO Raad).
Van Zijl juichte o.a. de revitalisering van de beroepsvereniging van docenten toe. Van Bijsterveld riep docenten op ook hun eigen verantwoordelijkheid te nemen.

Lees meer ›

Tags: , , , , ,

Een competentiegerichte leeromgeving (#in)

Enkele maanden geleden heeft mijn werkgever Gilde Opleidingen in Venray een nieuw schoolgebouw in gebruik genomen. Tot gisteren was ik niet in de gelegenheid een bezoek te brengen aan dit gebouw. Daarom ben ik gisteren in Venray gaan werken, zodat ik het gebouw eens rustig kon bekijken.

Bij de bouw is uiteraard rekening gehouden met de invoering van competentiegericht leren.

Lees meer ›

Tags: , ,

Competenties stromen in een bedding van kennis (#in)

Onlangs verscheen onder de vlag van MBO 2010 de publicatie Competenties stromen in een bedding van kennis. Het bureau SARV had de opdracht gekregen om opvattingen van jongeren met betrekking tot competentiegericht leren in kaart te brengen.

Veel nieuwe informatie hierover bevat de publicatie niet.

Lees meer ›

Tags: , ,

CGO langs de meetlat (#in)

Afgelopen vrijdag werd ik gewezen op de publicatie Cgo langs de meetlat: Op zoek naar de effecten van competentiegericht onderwijs in het mbo van het Expertisecentrum Beroepsonderwijs. Deze uitgave is de 'publieksversie' van een veel uitvoeriger cgo-monitor, die sinds 2004 wordt uitgevoerd.

De onderzoekers kijken naar de effecten van de invoering van cgo op negen resultaatgebieden:

  1. Zichbaar beter inzetbare beroepsbeoefenaren
  2. Toegenomen motivatie bin leerlingen
  3. Meer gediplomeerde uitstroom
  4. Minder voortijdige uitval
  5. Grotere doorstroom naar hogere vormen van onderwijs
  6. Verbeterde professionaliteit van docenten en praktijkbegeleiders
  7. Grotere waardering en betrokkenheid van (leer)bedrijven en georganiseerd bedrijfsleven
  8. Grotere waardering door docenten
  9. Grotere waardering door leerlingen

De auteurs schetsen een genuanceerd beeld van de stand van zaken van competentiegericht onderwijs.

Lees meer ›

Tags: , , ,

De X-factor en competentiegericht leren (#in)

Je verwacht het misschien niet van me, maar ik ben een liefhebber van de X-factor (ik heb, geloof ik, nog nooit een aflevering gemist). Gisteravond laat gebeurde er iets waarin ik een relatie zag met competentiegericht leren.

Kelvin en Sumera hadden van het publiek de minste stemmen gekregen.

Lees meer ›

Tags: , , , ,

Top

%d bloggers liken dit: