De bijdrage van weblogs aan gemeenschapsvorming binnen online cursussen

James Brauer heeft een prima blogpost geschreven waarin hij laat zien dat weblogs vaak beter dan traditionele online discussiefora voor leren kunnen worden gebruikt.

Volgens de social learning theorie zijn de gemeenschap en omgeving van een lerende van groot belang voor diens leren. Het gebruik van weblogs kan volgens James Brauer bijdragen aan gemeenschapsvorming binnen online cursussen. Hij haalt een aantal onderzoeken aan waaruit blijkt:

  • Lerenden voelen zich meer gemotiveerd en persoonlijk verbonden met andere lerenden als zij betrokken zijn bij een discours via weblogs.
  • Via weblogs weten lerenden betekenis van academisch studiemateriaal te verbinden met persoonlijke ervaringen. Zij zijn dankzij weblogs beter in staat een persoonlijk geluid in de cursus in te brengen, en persoonlijke ervaringen te verbinden met ervaringen met anderen. Via traditionele ‘threaded‘ discussies lukt dit niet.
  • Traditionele online discussies via fora vormen dikwijls kopieën van discussies binnen face-to-face onderwijs waarbij de docent de ‘bewaker’ van kennis is, en leren minder sociaal en motiverend is. Er onstaat vaak geen gevoel van gemeenschapsvorming, zo laat onderzoek zien.

Dit impliceert dat docenten van online cursussen vaker weblogs zouden moeten integreren binnen het curriculum om motiverende leeromgeving te helpen vormgeven.

Weblogs kunnen online cursussen inderdaad ‘informeler’ maken. Een weblog is persoonlijk, en draagt bij aan een gevoel van autonomie en sociale verbondenheid. Dit bevordert de motivatie om te participeren. Desalniettemin vinden lerenden het vaak complex en tijdrovend om te bloggen. Het delen van persoonlijke ervaringen vereist bovendien een sfeer van vertrouwen. Dat realiseer je niet binnen een week.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Tags: , ,
Top

%d bloggers liken dit: