De flipped classroom als laatste stuiptrekking van een verouderd onderwijssysteem?

De hoogleraren Cathie Norris en Elliot Solloway beschouwen het concept van de flipped classroom, gepersonaliseerd leren en interactieve video's als 'de laatste snik' van een verouderd onderwijssysteem. Jane Hart meent dat dit ook voor MOOCs en corporate learning geldt. Ik stel hier vraagtekens bij.

Norris en Solloway stellen dat al lange tijd binnen het onderwijs gepleit wordt voor meer studentgecentreerde didactiek. Zij verwijzen daarbij naar het constructivisme en aanverwante paradigma's.

Tegelijkertijd wijzen zij op het feit dat 'direct instruction' nog steeds het dominante paradigma is binnen het Amerikaanse onderwijs, en dat nationale curriculumveranderingen dat verder versterken. Het bestaande onderwijs richt zich volgens hen op het acquireren van kennis, in plaats van op het bevorderen van leren.

Op dit moment gebruiken we volgens hen ook technologie op deze manier. Adaptieve leeromgevingen, apps, de Khan Academy of de flipped classroom: het acquireren van kennis staat volgens hen voorop.

Deze aanpak draagt volgens hen echter niet bij aan de aanpak van “economic realities of the global marketplace” (zoals de hoge mate van jeugdwerkloosheid).

Het onderwijs zou daarom meer gericht moeten zijn op het proces (en niet op de inhoud), en aandacht besteden aan andere bekwaamheden zoals kritisch denken of samenwerken. 'Social learning', onderzoekend leren, just-in-time leren en leren door te doen, moeten volgens hen daarom gaan domineren. Elders, zo stelt men, worden deze manieren van leren wel al op grotere schaal toegepast. De VS zal er ook aan moeten geloven.

Jane Hart meent dat deze bevindingen ook gelden voor massive open online courses (stuiptrekking van een oud systeem) en corporate training. Social learning, on demand learning en continuous personal learning zouden een dominante positie binnen werkplek leren moeten innemen. Daarmee kun je pas werken aan de continue ontwikkeling van je menskracht. Doe je dat niet, dan zullen medewerkers vertrekken.

Norris en Solloway dichten het onderwijs wel een erg grote rol toe als het gaat om het sociaal-economische ontwikkeling. Maar los daarvan wil ik een aantal kanttekeningen maken bij deze opvatting:

  • Onderzoekend leren is lang niet altijd effectief, zo blijkt uit onderzoek. Je zult dit heel zorgvuldig moeten aanpakken.
  • Je kunt het concept van de flipped classroom ook anders vorm geven, dan thuis video bekijken en op school opdrachten maken. Onderzoekend leren en 'social learning' kunnen daar prima deel van uit maken.
  • Het geven van instructies is vaak erg effectief. Vooral als lerenden over weinig voorkennis beschikken.
  • De auteurs houden geen rekening met de verschillen tussen lerenden.
  • Je krijgt pas echt ander onderwijs door veranderingen op het niveau van het onderwijssysteem. Denk aan leerdoelen en manieren van beoordelen. Didactiek speelt zich vaak af op het niveau van de les of leersituatie.
  • Het is een valse tegenstelling om te doen alsof 'direct instruction' en studentgecentreerde didactiek haaks op elkaar staan. Instructies zullen wat mij betreft daar altijd deel van uit maken. Dergelijk zwart-wit denken helpt het onderwijs niet echt verder.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Tags: , , ,
Top

%d bloggers liken dit: